Chủ nhật, 27/11/2022 - 01:36

Phát động phong trào thi đua đặc biệt năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: "Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tài nguyên và môi trường nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng đợt thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới ...

Tổ chức Giải Thể thao ngành TN&MT chào mừng Đại hội Đảng Bộ TN&MT và Đại hội thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ tư

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ tư, Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ tư, Bộ Tài nguvên và Môi trường ban hành Kế hoạch Tổ chức Giải Thể thao ngành tài ...

Tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ IV

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-BTNMT về tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV diễn ra vào tháng 7 năm 2020 và xây dựng nhân rộng các gương điển ...