Thứ 2, 01/03/2021 - 01:46
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp

Ngày 12/12/2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Đgóp phần phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp với 07 nội dung chính như sau:

Một là, tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Hai là, tập trung giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng.

Ba là, tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội

Bốn là, phục vụ thẩm tra tư cách đại biểu

Năm là, tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới.

Sáu là, một số nội dung tập trung thực hiện sau đại hội.\

Bảy là, tổ chức thực hiện.

Căn cứ Hướng dẫn này, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm.

Ủy ban kiểm tra các cấp có trách nhiệm tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Hướng dẫn này trong đảng bộ; tổ chức tuyên truyền kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ cấp mình theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp phản ánh kịp thời về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chi tiết nội dung Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW tải tại đây.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan