Chủ nhật, 09/08/2020 - 06:42
Khối Thi đua số VI – Bộ TN&MT: Đẩy mạnh phong trào Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo

Khối Thi đua số VI – Bộ TN&MT: Đẩy mạnh phong trào Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo

Trong 5 năm qua, các đơn vị trong Khối thi đua số VI – Bộ TN&MT đã “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo” tạo sự đột phá để thực hiện thành công kế hoạch, nhiệm vụ và đề nghị công nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020.
Cụm thi đua số IX, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 tại tỉnh Sóc Trăng

Cụm thi đua số IX, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 tại tỉnh Sóc Trăng

Chiều ngày 17/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Sóc Trăng thuộc Cụm thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Chủ trì Hội ...
Kết quả công tác khen thưởng, đánh giá việc khen thưởng cho người lao động trực tiếp, khen thưởng đột xuất ngành TN&MT

Kết quả công tác khen thưởng, đánh giá việc khen thưởng cho người lao động trực tiếp, khen thưởng đột xuất ngành TN&MT

Bộ TN&MT đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành nghiêm túc thực hiện Thông tư số 21/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2018 về hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng trong ngành Tài nguyên và Môi trường, Luật và các Nghị định hướng dẫn công ...