Thứ 6, 22/01/2021 - 14:15
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cụm đồng bằng sông Hồng: Các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả

 

Cùng với các đơn vị trong Bộ, phong trào thi đua tại các đơn vị trong cụm đồng bằng sông Hồng rất sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả.

 Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao Bằng khen của Bộ TN&MT cho tập thể và cá nhân Sở TN&MT năm 2016

Trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội đã phát động các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, đột xuất và theo chuyên đề; xây dựng các điển hình tiên tiến gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn được Thành ủy, UBND TP và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, góp phần đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố. Sở đã đề xuất được nhiều cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường, kịp thời giải quyết tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý về đất đai, môi trường; tổ chức thực hiện tốt việc cấp GCN QSD đất cho các tổ chức, cá nhân; xây dựng hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính làm nền tảng đưa công tác quản lý đất đai có hiệu quả. Năm 2016, thực hiện đấu giá đất đạt 4.221 tỷ đồng/3.050 tỷ đồng (đạt 138% kế hoạch); năm 2017 thực hiện đấu giá QSD đất đạt 7.955 tỷ đồng/ 10.000 tỷ đồng, đạt 79,6% kế hoạch. Tổng tiền thu từ đất hàng năm chiếm 15% tổng thu ngân sách của Thành phố.

Với thành tích đó, Sở đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Với vai trò là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nộiông Nguyễn Hữu Nghĩa đã giúp Giám đốc Sở thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước theo mảng công tác được phân công: Về công tác cấp GCN QSD đất: Đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cấp GCN QSD đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố. Đến nay, đã cấp GCN cho 1.340.442 thửa/1.355.510 thửa (đủ điều kiện cấp GCN), đạt 98,88%, cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu cho 196.441 thửa/196.441 thửa, đạt 100%; cấp GCN cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở cho 163.879 căn/178.278 căn, đạt 91,92%; còn 14.399 căn hộ đang tiếp tục triển khai cấp GCN; Cấp GCN cho người mua nhà tái định cư cho 12.988 căn/14.027 căn (đã có Quyết định bán nhà), đạt 92,59%; cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền, đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp được 616.704/622.861 giấy chứng nhận, đạt 99,01%; cấp GCN cho các tổ chức (bao gồm các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công, UBND các cấp): 17.712 thửa đất/19.247 thửa đất, đạt 92,02%; cấp GCN cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đã được 364/4.995 thửa đất, đạt 7,29%.

Ông đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong những năm qua, bà Đặng Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội đã chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp GCN cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở; cấp GCN đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, cấp GCN cho các hộ gia đình trong khu dân cư; các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu (HSĐC và CSDL) quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố. Chủ động tham mưu giúp Liên ngành (Sở Tài nguyên và Môi trường - Cục Thuế thành phố Hà Nội - Kho bạc) xây dựng và thông qua Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định NVTC về đất đai của người sử dụng đất nhằm giảm thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định; phối hợp với các Phòng chuyên môn của Sở; các Sở, ngành, quận, huyện tổng hợp những nội dung vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai năm 2013; đề xuất, tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong công tác cấp GCN. Theo đó, danh mục các thủ tục hành chính được chi tiết hóa, cụ thể hóa hơn, giúp người dân tiếp cận các thủ tục hành chính một cách thuận tiện và dễ dàng.

Bà đã được nhận Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng hàng năm, cập nhật, rà soát tham mưu với Chủ tịch UBND thành phố ban hành kịp thời Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố; thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố. Niêm yết công khai danh mục, trình tự thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố và của Sở trên cổng thông tin điện tử và tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để tổ chức, cá nhân theo dõi, có nhu cầu tiện tra cứu, thực hiện. Hướng dẫn UBND cấp huyện công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. Thường xuyên công khai tiến độ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên Cổng thông tin điện tử thành phố. Duy trì hiệu quả hoạt động đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân đến lĩnh vực của ngành. Duy trì đối thoại với doanh nghiệp định kỳ hàng tháng để lắng nghe, chia sẻ, cùng tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm có kết quả giải quyết cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư chung toàn thành phố. Tham gia xây dựng thí điểm hệ thống phần mềm một cửa, một cửa liên thông tại Sở. Xây dựng và tổ chức thực hiện chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý Nhà nước.

Sở đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

 

Ông Phạm Quốc Ka, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Ông đã chỉ đạo rà soát, phân loại các nguồn xả thải vào môi trường đối với 124 cơ sở sản xuất có 162 nguồn thải cần phải giám sát (51 nguồn thải khí, 110 nguồn thải nước); chủ động huy động các nguồn lực, trang thiết bị hiện có của Sở để thành lập Trung tâm điều khiển, tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường, chính thức hoạt động từ tháng 11/2016. Lập dự án “xây dựng Trung tâm điều khiển, tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường và các trạm quan trắc môi trường tự động giai đoạn 1”, với quy mô xây dựng 01 trung tâm điều khiển, tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường và 15 trạm quan trắc môi trường tự động. Tổ chức các hội nghị đối thoại, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát việc xả thải và kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đến nay: Đã lắp đặt và tiếp nhận hình ảnh giám sát của 65 doanh nghiệp với 79 camera giám sát nguồn thải (48 nguồn thải lỏng và 31 nguồn thải khí); có 8/17 đơn vị dẫn truyền dữ liệu quan trắc tự động của chủ nguồn thải về Trung tâm điều khiển tích hợp dữ liệu quan trắc (các khu công nghiệp: Nomura, Đình Vũ, VSIP, Tràng Duệ, Minh Phương - Đình Vũ; Công ty: cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, cổ phần DAP - Vinachem, xi măng Chinfon); đang tiếp tục lắp đặt quan trắc tự động tại 4 đơn vị: Công ty Xi măng HP, KCN Đồ Sơn, Công ty Thép Việt ý, Cụm công ngiệp Tân Liên. Phối hợp với Công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng lắp đặt công tơ điện tử theo dõi tiêu thụ điện tại các hệ thống xử lý khí thải, nước thải và dẫn truyền số liệu.

Ông đã được khen thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành tài nguyên và môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, từ năm 2016 đến nay, Sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Theo đó, đã tham mưu ban hành hơn 10 văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực của ngành, trọng tâm là quản lý đất đai, môi trường và khoáng sản. Chủ động xây dựng và phối hợp với các Sở, ban, ngành ban hành nhiều hướng dẫn để các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là việc quản lý đất đai, khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, xử lý ô nhiễm môi trường. Song song với công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật. Sở đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đưa pháp luật về tài nguyên và môi trường đến các tầng lớp nhân dân mà trước hết là hệ thống chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị đoàn thể, các hiệp hội… bằng các hình thức tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, hội thảo phổ biến Văn bản Luật, các hội nghị chuyên đề và thông qua hệ thống cơ quan truyền thông của tỉnh.

Sở đã được khen thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ.

 Trong thời gian qua, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tham mưu trình HĐND tỉnh thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bắc Ninh. Trình phê duyệt danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất trồng rừng và dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016, 2017; kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017 cấp huyện làm cơ sở cho việc thu hồi đất, giao đất.  Trình UBND tỉnh ban hành: Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh; Quy định cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; Quy chế phối hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ đất với UBND các huyện, thị xã, thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan tài chính và các cơ quan khác có liên quan. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp huyện quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 363 dự án của 26.298 lượt hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có đất bị thu hồi, diện tích 947,6 ha. Tập trung chỉ đạo, giải quyết các dự án trọng điểm của tỉnh như: Tỉnh lộ 295B, tỉnh lộ 277, tỉnh lộ 286, Quốc lộ 38, Khu đô thị dịch vụ Từ Sơn … và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của UBND cấp huyện và của Chủ đầu tư.

Ông đã được khen thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Ông Vũ Văn Hưng, Giám đốc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo đơn vị chuyên môn, hướng dẫn các xã, huyện thực hiện xây dựng nông thôn mới, lập hồ sơ đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới đối với tiêu chí môi trường. Trên kết quả đánh giá của Đoàn thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, tỉnh Nam Định trong năm 2017 đã công nhận 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đã phối hợp hướng dẫn các huyện chuẩn bị hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ đã công nhận 3 huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2017. Như vậy, đến nay toàn tỉnh có 200/209 xã (chiếm 96,5% tổng số xã) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 04 huyện đạt chuẩn huyện NTM gồm: huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường. Trong đó, huyện Hải Hậu là huyện đầu tiên trong cả nước có tất cả các xã, thị trấn hoàn thành tiêu chí nông thôn mới. Quý I/2018, đã hướng dẫn, phối hợp với huyện Giao Thủy lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tập trung hướng dẫn, đôn đốc các huyện còn lại (thành phố Nam Định, huyện Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực, Mỹ Lộc) hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, để phấn đấu tỉnh Nam Định hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.

Ông đã được khen thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Ông Hoàng Trọng Nghĩa, Chánh Văn phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định đã có nhiều sáng kiến tiêu biểu: “Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tại Văn phòng Sở TNMT” đã được áp dụng có hiệu quả, cụ thể: Chất lượng các công việc do Văn phòng Sở tham mưu được nâng cao, các mảng công việc của Văn phòng Sở đi vào hoạt động ổn định theo quy trình. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc được cấp trên giao góp phần quan trọng trong việc cải cách hành chính, tạo sự hứng khởi hăng say lao động đối với toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Sở.

Ông đã được khen thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời cải tiến quy trình, tác phong, lề lối làm việc hiệu quả, nhanh, gọn; thực hiện tốt công tác rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, của cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; triển khai cung cấp một số thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực đất đai, giải đáp vướng mắc, trả lời các tổ chức và cá nhân theo yêu cầu.

Văn phòng đã được nhận Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Tạ Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được phân công trong lĩnh vực quản lý môi trường như: lập kế hoạch và triển khai thực hiện kinh phí sự nghiệp môi trường, xây dựng kế hoạch hàng năm; thực hiện các công tác giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân về ô nhiễm môi trường, phản ánh của báo chí và đường dây nóng đảm bảo ổn định xã hội. Chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tham gia xây dựng các đề án, dự án, kế hoạch về bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trình chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật; giúp Giám đốc Sở kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi được phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư.

Ông đã được khen thưởng Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận 06 lượt công dân, tiếp nhận 45 lượt đơn (13 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo và 28 đơn đề nghị, phản ánh). Đã giải quyết 01 đơn theo thẩm quyền và 06/07 đơn tương đương 7 vụ, việc do UBND tỉnh giao (còn 01 đơn chuyển UBND huyện xem xét, giải quyết). Phòng TNMT các huyện, thành phố đã tiếp nhận, xử lý 54 lượt đơn, thư khiếu nại, tố cáo chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường, trong đó đã tham mưu giải quyết, trả lời 42 đơn, còn 12 đơn đang trong quá trình xem xét, giải quyết; Thanh tra việc sử dụng đất, thực hiện các quy định của Nhà nước về hoạt động khoáng sản, BVMT đối với 04 tổ chức (Công ty CP Gốm Quỳnh Lưu, xã Quỳnh Lưu, Công ty TNHH Trường Thành, xã Khánh Dương; Công ty cổ phần nhựa Quốc tế K’s Việt Nam và UBND huyện Nho Quan). Hoàn thành kiểm tra việc khắc phục các tồn tại đối với 05 tổ chức theo Thông báo số 11/TB-BTNMT ngày 24/01/2017 của Bộ TN&MT. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra đối với 02 tổ chức thuộc đối tượng thanh tra năm 2016, kiểm tra 05 cuộc/08 tổ chức và UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 04 tổ chức với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng.

Đơn vị đã được khen thưởng là Tập thể lao động xuất sắc.

Ông Trịnh Xuân Ba, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 11/7/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH; Báo cáo Bộ TNMT và UBND tỉnh danh mục các công trình, chủ công trình phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV và hiện trạng các trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn tỉnh. Thống nhất với Đài KTTV tỉnh về công tác phối hợp, cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn và thiên tai; Tham mưu phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh; Quyết định kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Ninh Bình; Đôn đốc UBND các huyện, thành phố thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nông thôn; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh rà soát hồ sơ pháp lý về BVMT và lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc tự động, liên tục và truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục đối với khí thải, nước thải và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về BVMT; Yêu cầu các đơn vị thuộc đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường theo Quyết định xử phạt của Tổng cục Môi trường thực nghiêm túc nội dung của kết luận Thanh tra, thực hiện việc nộp tiền phạt và khắc phục hậu quả theo quy định. Hướng dẫn các Sở, ban ngành xây dựng dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2018.       

Ông đã được khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan
Đang chờ cập nhật