Thứ 2, 01/03/2021 - 02:42
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học

Tổng cục Môi trường là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học trong phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật. Trong những năm qua, Văn phòng Tổng cục môi trường đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong công tác tham mưu tổng hợp, góp phần nâng cao nhận thức của Bộ, ngành địa phương và công động về công tác bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chụp ảnh lưu niệm với Tổng cục Môi trường nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

Trong giai đoạn 2016-2018, Văn phòng Tổng cục đã tham mưu xây dựng nhiều báo cáo quan trọng của Tổng cục cũng như của Bộ phục vụ lãnh đạo Tổng cục tại các hội nghị, hội thảo; 25 báo cáo phục vụ lãnh đạo Bộ tham dự các Phiên họp thường kỳ Chính phủ; gần 50 báo cáo phục vụ các buổi làm việc của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục với các Bộ ngành, địa phương trong cả nước. Đặc biệt, các báo cáo môi trường địa phương đã phục vụ tốt buổi làm việc của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục tại các địa phương với nội dung thông tin phong phú, phản ánh sát thực công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của địa phương, tập trung các khó khăn, vướng mắc cần trao đổi, thảo luận; chỉ đạo tổng hợp, trả lời chất vấn bằng văn bản đối với hơn 170 câu hỏi chất vấn, kiến nghị của đại biểu Quốc hội, cử tri tại các kỳ họp Quốc hội, 04 báo cáo của Chính phủ gửi các đại biểu Quốc hội về công tác bảo vệ môi trường phục vụ kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII và kỳ họp thứ 1, thứ 2 Quốc hội Khóa XIV, 20 báo cáo chuẩn bị cho Bộ trưởng tham dự các Kỳ họp của Quốc hội. Đầu mối công tác chuẩn bị tài liệu góp phần tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường; Tham mưu trình ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường nhằm khắc phục những hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường.

Với những kết quả đạt được, Văn phòng Tổng cục đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng năm 2016

 

Một trong những gương điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2016 -2018 là ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. Trong giai đoạn vừa qua, ông đã chỉ đạo xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Trong giai đoạn 2015-2017,  đã chỉ đạo xây dựng, trình ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý chất thải và cải thiện môi trường, bao gồm: công tác cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; công tác cải tạo và phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm; công tác quản lý chất thải thông thường; công tác quản lý chất thải nguy hại; công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông và vùng ven biển; Công tác đào tạo và truyền thông môi trường: chỉ đạo tổ chức các sự kiện, ngày lễ, cuộc thi và giải thưởng về môi trường; thực hiện công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng và Tạp chí Môi trường. Đặc biệt năm 2016 ông Hoàng Văn Thức đã có sáng kiến tham mưu lãnh đạo Bộ phát động Tháng hành động vì môi trường trong dịp kỷ niệm Ngày Môi trường và đây đã trở thành hoạt động thường niêm; năm 2017 có sáng kiến tổ chức Diễn đàn đối thoại chính sách giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp và đây cũng đã trở thành nội dung về công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường thường niên.

Với những thành tích đã đạt được, ông Hoàng Văn Thức được khen thưởng đạt danh hiệu là Chiến sỹ thi đua ngành Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh ông Hoàng Văn Thức, ông Phạm Anh Cường, Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục môi trường cũng là tấm gương điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2016-2018.

Trong thời gian qua, ông Phạm Anh Cường đã lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị, tham mưu trình ban hành nhiều văn bản quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, cụ thể: Quyết định phê duyệt số 1141/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen. Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen. Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Xây dựng báo cáo “Rà soát các khu bảo tồn” đã được thành lập trước ngày Luật Đa dạng sinh học có hiệu lực trình Thủ tướng Chính phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý thông qua tại Công văn số 1355/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 02 năm 2015 về việc báo cáo kết quả rà soát các khu bảo tồn theo quy định của Luật Đa dạng sinh học. Căn cứ theo Văn bản này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định số 1107/2015/QĐ-BTNMT ngày 12/5/2015 công bố Danh mục các khu bảo tồn. Ngoài ra, đã làm chủ nhiệm 01 Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được hoàn thành và nghiệm thu trong năm 2017 (TNMT.04.56 “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của bồi hoàn đa dạng sinh học nhằm đề xuất các quy định về chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học tại Việt Nam”).

Với những thành tích đã được ông được nhận danh hiệu Chiến sỹ thi cơ sở.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan