Thứ 2, 01/03/2021 - 02:10
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường quản lý đất đai hiệu quả

Tổng cục Quản lý đất đai là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về đất đai trong phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật. Trong những năm qua, Tổng cục quản lý đất đai đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác quản lý đất đai, nhất là trong lĩnh vực xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai; cải cách thủ tục hành chính về đất đai…

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCNVN, Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba cho các cá nhân của Tổng cục Quản lý đất đai

Trong năm 2016, Tổng cục được Bộ giao xây dựng 03 Nghị định (01 Nghị định chuyển tiếp từ năm 2015), 08 Thông tư và 06 Thông tư liên tịch, đến nay việc xây dựng và trình ban hành các văn bản đã hoàn thành theo kế hoạch; Trong năm 2017, được giao xây dựng 05 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó 01 văn bản trình Thủ tướng Chính phủ và 04 văn bản trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Bên cạnh đó cũng  đã tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2016, cụ thể như sau; Về xây dựng và trình ban hành các Nghị định: đã hoàn thành việc trình Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Tiếp tục theo sát tiến độ, thực hiện việc tiếp thu, giải trình các ý kiến thành viên Chính phủ đối với 02 dự thảo Nghị định đã trình Chính phủ xem xét ký ban hành là Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai và Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai.

Với kết quả đã đạt được Tổng cục Quản lý đất đai đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong những thành tích nổi bật của Tổng cục quản lý đất đai, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, đã có nhiều đóng góp trong mở rộng tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đất đại. Vụ đã phối hợp theo dõi và đôn đốc việc tổ chức thực hiện các dự án đã có trong cam kết; chủ trì tổ chức thực hiện và tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục chuẩn bị các dự án mở mới sử dụng vốn ODA (2) tham mưu ký kết 03 Bản ghi nhớ và Biên bản thảo luận hợp tác cấp Tổng cục với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản; (3) Mở rộng hợp tác, trao đổi thông tin xây dựng các dự án mới huy động hỗ trợ của đối tác; (4) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 34 đoàn ra; (5) Chủ trì tổ chức đón tiếp 45 đoàn nước ngoài đến làm việc Tổng cục để thực hiện Bản ghi nhớ, thiết lập quan hệ hợp tác, tìm hiểu, trao đổi thông tin; (6) Chủ trì tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế hiệu quả, thiết thực.

Về nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ‎, Vụ còn tham mưu Lãnh đạo Tổng cục tổ chức quản lý, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chuyển tiếp; Tổ chức triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2016, 2017; Triển khai lập kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2017, 2018, 2019; Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng Khoa học, Công nghệ của Tổng cục;  Đồng thời tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Tổng cục.

Với những thành tích đó, Vụ đã được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

Sự thành công của một đơn vị không thể thiếu một người “nhạc trưởng” chỉ huy. Với vai trò là lãnh đạo quản lý, ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng, Tổng cục Quản lý đất đai đã có nhiều sáng kiến, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho.

Ông đã hoàn thành tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các Nghị định, Thông tư theo đúng kế hoạch: Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017; các Thông tư số 05, 14, 33, 35 và 53. 

Về công tác chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Luật đất đai: Ông đã tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 490/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 02 năm 2018 về việc ban hành kế hoạch xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; 

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính: Ông đã tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, trong đó đã cắt giảm thời gian thực hiện một số thủ tục xuống từ 1/3 đến 1/2 so với trước đây; Hoàn thành việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh để tổ chức thẩm định và trình Chính phủ phê duyệt theo quy định

Với thành tích đã đạt được, ông Lê Thanh Khuyến đã được khen thưởng Huân chương lao động hạng Nhì.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan
Đang chờ cập nhật