Chủ nhật, 27/09/2020 - 19:10
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến ngành TN&MT

Trong giai đoạn 2016-2020, công tác phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến đã được các đơn vị trong Bộ và ngành TN&MT địa phương quan tâm hơn, xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về gương người tốt việc tốt, nhất là các mô hình mới, các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, kinh doanh, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong học tập, nghiên cứu khoa học và trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017; triển khai Kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 – 2020; Qua đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giới thiệu được 03 tập thể điển hình tiên tiến để tuyên dương tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức vào ngày 11 tháng 6 năm 2017 đó là: Trung tâm Điều tra tài nguyên - môi trường Biển thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Trung tâm mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Liên đoàn Địa chất Tây Bắc thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Năm 2018, theo Kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020, Bộ đã hướng dẫn các đơn vị và các Sở Tài nguyên và Môi trường sơ kết đánh giá công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2018. Kết quả công nhận được hơn 400 điển hình tiên tiến cấp cơ sở trong toàn ngành. Trong số đó, Bộ đã lựa chọn 81 tập thể, cá nhân để công nhận điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2018. Bộ cũng đã lựa chọn 02 điển hình tiêu biểu xuất sắc nhất đi dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc: (1) Ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; (2) Ông Hoàng Thế Dũng, Trưởng phòng Biên giới trên đất liền, Trung tâm Biên giới và Địa giới, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

Năm 2019, Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước hoặc Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2019 về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV, đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các đơn vị trong việc lập báo cáo và giới thiệu gương điển hình. Đến thời điểm hiện tại Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức thành công các Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở, nhiều đơn vị đã gửi báo cáo tổng kết, báo cáo tham luận và Tờ trình đề nghị công nhận điển hình tiên tiến về Bộ.

Theo Kế hoạch ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường dự định tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV vào tháng 7 năm 2020, tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch COVID 19 nên hiện tại Bộ Tài nguyên và Môi trường đang điều chỉnh kế hoạch dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2020.

Qua việc thực hiện tốt Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến các giai đoạn vừa qua, đặc biệt giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tạo được sự nguồn cổ vũ, động viên to lớn trong đội ngũ cán bộ, cán bộ, công chức và người lao động toàn ngành tài nguyên và môi trường. Từ những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong công tác, lao động và học tập đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan