Thứ 3, 24/05/2022 - 04:06
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển ngành TN&MT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên đất đai

Chiều 22/9, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển ngành TN&MT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên đất đai.

 

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Minh

Tham dự Hội nghị có nguyên Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Nguyễn Mạnh Hiển, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, cùng 139 đại biểu là cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục Quản lý đất đai giai đoạn 2015 - 2020.

Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III của Tổng cục Quản lý đất đai (2020-2025) là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, được tổ chức trong không khí toàn thể công chức, viên chức và người lao động phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang của Ngành Quản lý đất đai Việt Nam, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2020 và cả giai đoạn 2015-2020, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Minh

Khẳng định vị thế là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết: 05 năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ TN&MT, sự phấn đấu nỗ lực của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự chung tay hợp sức của các tổ chức đoàn thể, công chức, viên chức và người lao động, toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, gương mẫu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; các thế hệ cán bộ của Tổng cục đã luôn hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vị thế là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai.

Qua các phong trào thi đua, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng như: 12 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các loại; 5 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 13 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 01 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua Toàn quốc; 15 tập thể được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Cờ thi đua xuất sắc; 36 cá nhân được công nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ; 171 tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen.

Trong giai đoạn 2020 - 2025 ngành Quản lý đất đai sẽ tập trung các nguồn lực để cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về đất đai, xây dựng hệ thống thông tin đất đai hiện đại, thống nhất, tập trung trong cả nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý của ngành và yêu cầu của Chính phủ điện tử. Vì vậy, Hội nghị này nhằm tập trung đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện công tác thi đua khen thưởng, những thành tích, những tồn tại, hạn chế và đề ra những biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng đơn vị, gắn với mục tiêu phát triển của Tổng cục đã đề ra, đưa Tổng cục ngày một phát triển, góp phần nâng cao vị thế của ngành nói riêng và ngành tài nguyên môi trường nói chung trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn cho biết, các phong trào thi đua được triển khai tổ chức thực hiện sâu rộng, từ thi đua thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, và của ngành trong phát triển kinh tế xã hội với các chuyên đề điển hình như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”;… đến triển khai thực hiện các phong trào thi đua: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020" do Thủ tướng Chính phủ phát động; “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm thi đua xây dựng ngành tài nguyên và môi trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016”; “Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động…

Trong giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua của Tổng cục Quản lý đất đai đã thu được nhiều thành tích đáng khích lệ.

Điển hình như công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai đã góp phần quan trọng trong việc tạo ra môi trường pháp lý thông thoáng, bình đẳng để ổn định xã hội và phát triển kinh tế đất nước. Hệ thống chính sách, pháp luật đất đai được ban hành trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn các quan điểm, nội dung của Đảng nêu trong các Nghị quyết Trung ương và Kết luận của Bộ Chính trị, đã bám sát yêu cầu của thực tiễn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp; tăng cường công khai minh bạch, thiết lập sự bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực đất đai giữa các thành phần kinh tế phù hợp với cơ chế thị trường.

Tổng cục đã tham mưu, phối hợp trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, pháp luật quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, cụ thể:  Kết luận số 36-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 06 tháng 09 năm 2018 về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức thành công hội thảo chuyên đề công tác quản lý đất đai liên quan đến tôn giáo phục vụ Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo; Hoàn thành công tác sơ kết việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai năm 2013 cho Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; Ban hành 15 Nghị định của Chính phủ (trong đó có 12 Nghị định ban hành mới và 03 Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định); 34 Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai; Trình Quốc hội và Chính phủ ban hành các Nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực đất đai: Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Công tác cải cách thủ tục hành chính (CCHC) trong lĩnh vực đất đai cũng đạt được kết quả tích cực. Tổng cục đã rà soát, cắt giảm các thủ tục được thực hiện lồng ghép vào trong quá trình dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó riêng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trình Chính phủ để ký ban hành đã cắt giảm thời gian thực hiện một số thủ tục xuống còn ½ so với trước đây; Rà soát, chuẩn hóa thống nhất danh mục thủ tục hành chính về đất đai, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 về công bố thủ tục hành chính và thực hiện đánh giá tác động của các thủ tục hành chính phát sinh trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách đồng bộ các nội dung về CCHC, trong đó đã tổ chức thực hiện rà soát các thủ tục về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 về tăng cường các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan…

Những cải cách trong thục tục hành chính về đất đai đã đem lại hiệu quả tích cực cho kinh tế - xã hội, được xã hội ghi nhận, cụ thể:

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) cho thấy tỷ lệ người dân phản ánh có tình trạng nhũng nhiễu trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận năm 2018 giảm 29% so với năm 2015, chất lượng dịch vụ cung cấp dịch vụ công trong cấp giấy chứng nhận tăng từ 2,64 điểm năm 2016 lên 3,49 điểm (thang điểm 4) năm 2018.

Về chỉ số Đăng ký tài sản (A7) trong Xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) trong Chỉ số cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Diễn đàn kinh tế thế giới: Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh Chỉ số Đăng ký tài sản đạt 71,1/100 điểm, xếp hạng 64/190 quốc gia.

Cùng với đó, các công tác khác như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; Công tác đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (GCN) và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Công tác kinh tế, tài chính đất đai, giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất; Công tác thống kê, kiểm kê đất đai; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quản lý và sử dụng đất; khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế... cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Minh

Khơi dậy tinh thần chủ động sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua

Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Minh Ngân chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được của Tổng cục Quản lý đất đai trong thời gian qua.

Trong những năm qua, tập thể Lãnh đạo Tổng cục đã cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, hưởng ứng và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước; thực hiện thi đua yêu nước như là một phương thức chỉ đạo, điều hành, cổ vũ công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác và đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Nhiều tập thể và cá nhân của Tổng cục đã được Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng các danh hiệu và phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua Ngành tài nguyên và môi trường, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các hình thức khen thưởng khác.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Thứ trưởng đề nghị trong giai đoạn tới (2020 -2025), Tổng cục Quản lý đất đai cần xây dựng chương trình, nội dung thi đua phong phú, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, khơi dậy tinh thần chủ động sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua trong toàn Tổng cục, trước mắt là thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch giai đoạn 2020- 2025. Đồng thời lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước Ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Quản lý đất đai và chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc trong năm 2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Tổng cục cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo để hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về đất đai thông qua việc tiến hành tổng kết, đánh giá, kỹ lưỡng, bài bản, toàn diện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về chính sách đất đai; tổng kết, đánh giá sâu rộng và toàn diện Luật đất đai năm 2013 để làm cơ sở cho việc hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách pháp luật về đất đai. Mặt khác, nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển đổi và hội nhập sâu rộng quốc tế; các quan hệ kinh tế, xã hội biến chuyển khá năng động, do đó đòi hỏi các chính sách trong đó có chính sách liên quan đến đất đai cần hoàn thiện theo hướng phù hợp với thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và yêu cầu của thực tiễn nhằm tạo động lực mới cho phát triển. Trong đó, tăng cường tính công khai, minh bạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh.

Hai là, chú trọng việc tuyên truyền chính sách pháp luật về đất đai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các điểm nóng, các vấn đề bức xúc để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm. Thanh tra, kiểm tra phải đi liền với xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức và người đứng đầu tổ chức để xảy ra sai phạm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Ba là, đất đai có liên quan đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội nhưng là nguồn tài nguyên hạn chế, có nhiều nguy cơ suy giảm về chất lượng, số lượng trước tác động của biến đổi khí hậu, quá trình sử dụng thiếu bền vững. Trong khi áp lực phát triển của nền kinh tế, sự gia tăng dân số đòi hỏi phải cùng lúc đảm bảo nhu cầu đất cho xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng sản xuất và xã hội, quỹ nhà ở, yêu cầu về an ninh lương thực, bảo vệ môi trường phát triển bền vững. Do đó, việc phân bổ, sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm hiệu quả cao; bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, bảo vệ môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững luôn là thách thức đặt ra trong mỗi giai đoạn phát triển. Để giải quyết vấn đề trên cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính đồng bộ, tính liên kết, kết nối vùng trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và phân tích, dự báo chiến lược để xác định nhu cầu đất cho các ngành, các lĩnh vực.. cũng như tác động của vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu đến sử dụng đất; khuyến khích nâng cao suất đầu tư vào đất, thu hút các dự án công nghệ cao vào các đô thị lớn; chuyển dịch các cơ sở sản xuất sử dụng nhiều lao động về khu vực nông thôn; phát triển các công trình ngầm; quy hoạch sử dụng hợp lý không gian.

Bốn là, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản; đo đạc, lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đổi mới sắp xếp việc sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp. Thực hiện điều tra đánh giá tiềm năng và chất lượng tài nguyên đất, đặc biệt chú trọng đến các vùng có nguy cơ thoái hóa, xâm nhập mặn, ngập úng, khô hạn, hoang mạc hóa, xói mòn, rửa trôi, ô nhiễm đất để có giải pháp sử dụng hiệu quả, bền vững. Đổi mới phương pháp thực hiện và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ và theo chuyên đề nhằm cung cấp số liệu chính xác phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Năm là, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai từ Trung ương đến địa phương dựa trên nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến; hệ thống quản trị minh bạch, hiệu quả. Tập trung xây dựng và hoàn thiện sớm hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ đa mục tiêu. Thiết lập hệ thống, theo dõi đánh giá nhằm đảm bảo sự quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành Quản lý đất đai đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng phù hợp với các tiêu chuẩn, vị trí việc làm; ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, chuyên gia đầu ngành.

Những thành tích mà Tổng cục Quản lý đất đai đã đạt được trong thời gian qua sẽ là tiền đề quan trọng để Tổng cục cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, lập nhiều thành tích xuất sắc tạo khí thế mới cho các phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục cũng như của Bộ. Với sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, cùng sự phối hợp của các đơn vị chức năng, các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn 2020 - 2025, Tổng cục Quản lý đất đai phát huy tốt phong trào thi đua yêu nước lập nhiều thành tích hơn nữa, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển ngành tài nguyên và môi trường thể hiện vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên đất đai” – Thứ trưởng Lê Minh Ngân nhấn mạnh.

Tại Hội nghị đã diễn ra lễ trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã trao cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành TN&MT năm 2019 

Thứ trưởng Lê Minh Ngân trao tặng Cờ thi đua của Bộ TN&MT cho 02 tập thể: Vụ Kế hoạch - Tài chính và Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính (Tổng cục QLĐĐ)

Thứ trưởng Lê Minh Ngân trao Bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Các tập thể và cá nhân được nhận Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai. Ảnh: Hoàng Minh

 

CTTĐT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan