Thứ 5, 22/04/2021 - 05:48
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch số 12/KH-BTNMT

Về việc tổ chức Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần IV năm 2020

 

Theo đó, Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV dự kiến sẽ được tổ chức vào Quý III năm 2020. Đại hội nhằm đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước của ngành tài nguyên và môi trường kể từ Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III (năm 2015) đến nay đối với việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tổng kết Kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 08/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Đại hội sẽ biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu của các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác, học tập, lao động sản xuất vì sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường, góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng và việc xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Chi tiết nội dung Kế hoạch xem tại file đính kèm.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan
Đang chờ cập nhật