Thứ 3, 24/05/2022 - 03:18

Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị, nhà ở phục vụ phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, Bộ Xây dựng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được phân công. Bộ Xây dựng xin báo cáo kết quả sau thời gian hơn 02 năm ...