Thứ 3, 24/05/2022 - 04:47

Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2020-2021

"Trên cơ sở hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020, các bộ, ngành có liên quan và các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu ...