Thứ 3, 24/05/2022 - 04:52
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Diễn biến tài nguyên nước hạ lưu lưu vực Mê Công mùa khô 2019-2020

Báo cáo tổng kết, đánh giá ảnh hưởng của thượng nguồn đến hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn khu vực ĐBSCL cho thấy diễn biến tài nguyên nước hạ lưu lưu vực Mê Công mùa khô 2019-2020.

Về lượng mưa

Do tình hình El Nino, nên trong mùa khô năm 2019-2020 (trong Báo cáo này là giai đoạn từ tháng 12/2019 đến hết tháng 5/2020), khu vực Hạ lưu vực sông Mê Công (bao gồm phần lưu vực của Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam bắt đầu từ khu vực Tam giác vàng) có rất ít mưa. Tổng lượng mưa mùa khô 2019-2020 khu vực này giảm khoảng 30% so với tổng lượng mưa trung bình nhiều năm (TBNN. Trên khu vực Hạ lưu vực sông Mê Công, bao gồm 4 vùng: (1) vùng phía Bắc của Lào và Thái Lan; (2) vùng Đồng-Bắc Thái Lan; (3) vùng miền Trung - Nam Lào và vùng Tây Nguyên của Việt Nam; (4) vùng Châu thổ Mê Công bao gồm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, tổng lượng sụt giảm mưa mùa khô so với TBNN giảm dần từ thượng nguồn về hạ du từ 35% dến 65%. Tổng lượng mưa mùa khô 2019-2020 thậm chí còn thấp hơn so với mùa khô 2015-2016 từ 7 đến 10%. So sánh chênh lệch tổng lượng mưa khu vực hạ lưu vực sông Mê Công với TBNN.

Về chế độ dòng chảy

Với lượng sụt giảm tổng lượng mưa mùa khô rất lớn nêu trên, chế độ dòng chảy trên dòng chính trong mùa khô 2019-2020 có hiện tượng bị sụt giảm rất lớn. Báo cáo này tập trung vào 4 trạm dòng chính chủ yếu là: (1) Trạm Chiềng Sẻn của Thái Lan ở khu vực Tam giác vàng; (2) Trạm Viên Chăn của Lào vùng trung lưu; (3) Trạm Kra-chê của Campuchia là điểm đầu của Châu thổ Mê Công; và (4) Hai trạm Tân Châu và Châu Đốc là các điểm sông Mê Công chảy vào khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.  

Về mực nước

Số liệu quan trắc mùa khô năm 2019-2020 tại ba trạm thượng nguồn nêu trên đều bị sụt giảm mạnh so với TBNN. Mực nước trung bình các tháng so với TBNN giảm từ 0,5m đến 1,3m, giảm dần xuống hạ du.

Mực nước trung bình tháng mùa khô 2019-2020 tại trạm Tân Châu cũng bị giảm tới 0,5m (tháng 1/2020).

Thậm chí so với mùa khô 2015-2016, mực nước trung bình các tháng mùa khô 2019-2020 tại ba trạm thượng nguồn còn thấp hơn, giảm từ 0,15m đến 0,9m. Mực nước trung bình tháng tại trạm Tân Châu của Việt Nam cũng bị sụt giảm tới 0,15m so với mùa khô 2015-2016.

Mực nước trung bình ngày mùa khô 2019-2020 cho các trạm dòng chính được trình bày trong các Hình 1-2 và các Hình 5-6 (Phụ lục 2).

Hình 1. Mực nước trung bình ngày tại trạm Chiềng Sẻn

 

Hình 2. Mực nước trung bình tháng tại trạm Tân Châu

 

Về lưu lượng

Trên cơ sở số liệu quan trắc mực nước mùa khô năm 2019-2020 tại ba trạm thượng nguồn đều giảm mạnh, nên lưu lượng trung bình các tháng so với TBNN cũng bị giảm từ 400 đến 2.300m3/s, và cũng giảm dần xuống hạ du do lượng đóng góp từ dòng nhánh vùng trung lưu giảm do mưa ít và sử dụng nước gia tăng.

Lưu lượng trung bình tháng mùa khô 2019-2020 tại hai trạm Tân Châu và Châu Đốc cũng bị giảm tới 3.300m3/s (tháng 1/2020).

Tổng lượng dòng chảy mùa khô 2019-2020 chảy vào Đồng bằng sông Cửu Long qua hai trạm Tân Châu và Châu Đốc giảm khoảng 35 tỷ m3, tương đương với giảm 37%.

Hình 3. Lưu lượng trung bình ngày tại trạm Chiềng Sẻn

Hình 4. Lưu lượng trung bình tháng tại 2 trạm Tân Châu và Châu Đốc

So với mùa khô 2015-2016, lưu lượng trung bình các tháng mùa khô 2019-2020 tại ba trạm thượng nguồn cũng thấp hơn, giảm từ 96 đến 630m3/s; và tổng lượng dòng chảy mùa khô 2019-2020 tại các trạm Tân Châu và Châu Đốc cũng giảm khoảng 4 tỷ m3.

Lưu lượng trung bình trong mùa khô 2019-2020 cho các trạm dòng chính được trình bày trong các Hình 3-4 và các Hình 7-8


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan