Thứ 6, 07/10/2022 - 17:31

Thay đổi tư duy về nông nghiệp

 Ngành nông nghiệp đang từng bước điều chỉnh chiến lược, định hướng quy hoạch phát triển nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhằm tạo đột phá với những mô hình nông nghiệp giá trị cao và bền vững. Trong đó, điểm nhấn là phát triển các ...

GS. Võ Tòng Xuân: Nghị quyết số 120/NQ-CP mở ra hy vọng lớn để kinh tế phát triển mạnh

GS. Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ cho rằng, Nghị quyết số 120/NQ-CP (Nghị quyết 120) của Chính phủ là một quyết sách lịch sử, thể hiện tầm nhìn thực tế của Đảng và Nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông dân từng ...