Chủ nhật, 14/08/2022 - 20:17
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực trạng phát triển kinh tế hợp tác và chuỗi giá trị giá trị nông sản bền vững thích ứng với BĐKH vùng ĐBSCL trong thời gian tới tại Hậu Giang

Tình hình triển khai, quán triệt Nghị quyết

Sau khi Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố quán triệt, triển khai tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân về tầm quan trọng của Nghị quyết. Ngoài ra, theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ về việc lập kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2978/KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ với mục tiêu khắc phục những hạn chế về mặt thể chế từ khâu quy hoạch, kế hoạch, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công cụ quản lý để giải phóng tiềm lực địa phương, phát huy sức sáng tạo của người lao động, huy động được nguồn lực xã hội phát triển bền vững kinh tế địa phương. Hiện nay, tỉnh đã và đang thực hiện một số dự án, đề án liên quan đến Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017, nhằm xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý phục vụ nền kinh tế nông nghiệp đa dạng, đáp ứng yêu cầu của thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thực trạng phát triển kinh tế hợp tác và chuỗi giá trị giá trị nông sản bền vững thích ứng với BĐKH

Phát triển kinh tế hợp tác: Tỉnh Hậu Giang đã tập trung chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện đổi mới tổ chức sản xuất, đặc biệt là các hợp tác xã nông nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh Hậu Giang có  01 Liên hiệp HTX nông nghiệp và 150 HTX nông nghiệp với 3.361 thành viên, vốn góp điều lệ là 77.136 tỷ đồng, trong đó có hơn 10 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu, với 124,05 ha (01 ha nhà màng trồng dưa lưới theo phương pháp bán thủy canh công nghệ Isarel; 01 ha áp dụng nhà lưới, màng phủ, lưới che mát, hệ thống tưới tự động, hệ thống rửa và phân loại trái chanh tự động để nhân giống cây ăn trái; 20,05 ha Cam soàn và 50 ha Khóm, 22 ha Xoài Cát sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap; 30 ha Chanh không hạt được trồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP). Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện có 22 trang trại: 11 trang trại chăn nuôi, 08 trang trại tổng hợp, 03 trang trại thủy sản.

Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Tổ chức tư vấn trực tiếp cho 10/10 HTX tham gia thí điểm về mở rộng kinh doanh dịch vụ trong HTX; Xây dựng Kế hoạch triển khai thí điểm xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ mía giữa doanh nghiệp - HTX - hộ nông dân trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Triển khai hướng dẫn địa phương đánh giá phân loại HTX nông nghiệp theo Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT.

Thực hiện chuỗi giá trị nông sản bền vững thích ứng với BĐKH: Thực hiện theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn và hiện nay là Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp:

Trên cây lúa: Mở rộng chuỗi liên kết lúa chất lượng cao với cánh đồng lớn: Năm 2017, Vụ Đông Xuân diện tích hợp đồng bao tiêu 9.258 ha có trên 08 công ty, doanh nghiệp thực hiện hợp đồng bao tiêu lúa tại các huyện, thị xã, thành phố với tổng diện tích 7.162,7 ha, tỷ lệ thực hiện hợp đồng đạt 96,41%; Vụ Hè Thu các doanh nghiệp thực hiện với huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ, TP Vị Thanh được 1.870 ha. Trong năm 2018 có hơn 20 Công ty/Doanh nghiệp đăng ký liên kết bao tiêu lúa tại các huyện, thị với tổng diện tích liên kết bao tiêu là 13.080 ha, tỷ lệ thu mua theo hợp đồng đạt 99,94%, hỗ trợ các HTX nông nghiệp trong liên kết hợp tác sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm với các công ty/Doanh nghiệp,... góp phần mở rộng chuỗi giá trị sản xuất với sự liên kết của “4 nhà”; chú trọng đến phẩm chất lúa gạo đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu; giúp nông dân ứng dụng tốt và đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, thực hiện đầu tư cơ giới hóa, hiện đại hóa sản xuất, tạo đà phát triển sản xuất bền vững. 

Trên cây mía: Các nhà máy đường hằng năm đều có hợp đồng thu mua mía tại các vùng nguyên liệu với diện tích trên 95%, giá sàn mía 10 CCS đảm bảo có lãi cho người dân.

Trên cây ăn trái: Hiện tại có 03 Công ty tham gia thu mua khóm (DNTN Tấn Tươi, Minh Dũng), mãng cầu xiêm và các loại cây ăn trái khác (Công ty nông sản Tiến Thịnh) và có 04 Hợp tác xã thực hiện liên kết sản xuất và cung ứng Chanh không hạt (500 tấn/năm), Bưởi 5 Roi Phú Thành (440 tấn/năm), Quýt đường Long Trị (260 tấn/năm).

Thủy sản: Hiện nay, tỉnh vẫn tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp thủy sản tham gia liên kết, hợp tác sản xuất gắn với tiêu thụ đối với diện tích cá tra treo ao để chuẩn bị cho bao tiêu trong tỉnh.

Hiện nay, sản phẩm này có nhiều Công ty, Doanh nghiệp đang chế biến mặt hàng cá thát lát để phục vụ nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh như: Cơ sở Tân Hậu Giang, Cơ sở Kỳ Như, Duy Nguyễn, Công ty CP thực phẩm Vi Ri,... Định hướng tới, Tỉnh sẽ đề nghị các Doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu với người chăn nuôi thủy sản nhằm ổn định đầu ra, giá cả cho người nông dân.

 Đánh giá tình hình thực hiện

* Thuận lợi: Công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm thực hiện; các nhiệm vụ, chương trình, dự án liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của địa phương đã được tổng hợp gửi cơ quan Trung ương đề xuất hỗ trợ vốn để triển khai thực hiện. HTX ứng dụng công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu vào sản xuất được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT; cách thức sử dụng phân hữu cơ và các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học nhằm giảm thiểu lưu lượng tồn dư các độc chất, vi sinh vật gây hại. Nhờ đó, ý thức về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trong mỗi thành viên được nâng cao, tạo nền móng cho việc xây dựng thương hiệu.

Các HTX nông nghiệp đã bước đầu mở rộng được các dịch vụ cơ bản phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động tổng hợp có xu hướng tăng và hoạt động có hiệu quả hơn. Sự gắn bó, liên kết giữa các hợp tác xã với các Doanh nghiệp cung ứng đầu vào và tiêu thụ nông sản hàng hóa ngày càng nhiều. Do các hợp tác xã đã áp dụng tốt các quy trình sản xuất hàng hóa theo hướng nâng cao chất lượng, nhờ đó mà nhiều hợp tác xã đã mở rộng thêm quy mô sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng thu nhập cho thành viên.

* Khó khăn: Thiếu vốn sản xuất kinh doanh. Nhìn chung vốn điều lệ của các hợp tác xã thấp, có nhiều hợp tác xã chỉ có vốn dưới 100 triệu đồng. Việc huy động vốn nội bộ của hợp tác xã gặp nhiều khó khăn do các xã viên chưa tìm thấy lợi ích thiết thực của mình, rất khó tiếp cận với nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng.

Điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều loại dịch bệnh phát sinh trên cây trồng, giá cả thị trường chưa ổn định và việc tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật còn chậm.

Phương hướng thực hiện trong thời gian tới

Trên cơ sở thực trạng phát triển kinh tế hợp tác và chuỗi giá trị giá trị nông sản bền vững thích ứng với BĐKH, trong thời gian tới Hậu Giang tiếp tục thực hiện các nội dung như sau:

Mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực của Tỉnh; tiếp tục kêu gọi Doanh nghiệp, HTX đầu tư theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, trên các lĩnh vực: Vùng lúa chất lượng cao, vùng nguyên liệu mía, cây ăn quả, màu. Tăng cường kết nối Doanh nghiệp với tổ chức nông dân, HTX thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng.

Phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tốt đề án phát triển kinh tế Hợp tác xã, Quyết định 445/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Thí Điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020”.

Tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp nông sản, thủy sản tham gia liên kết, hợp tác sản xuất gắn với tiêu thụ đối với diện tích cá tra, cá thát lát và các mặt hàng nông sản của tỉnh. Thực hiện liên kết cung ứng sản phẩm nông sản theo hợp đồng đã ký kết và tiếp tục hỗ trợ các HTX trong liên kết hợp tác sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm với các công ty, doanh nghiệp.

 

CTTĐT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan