Thứ 6, 07/10/2022 - 16:08

Đẩy mạnh quy hoạch, hoàn thiện cơ chế chính sách và huy động, quản lý nguồn lực tài chính cho phát triển ĐBSCL

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã tích cực triển khai 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp quan trọng cho phát triển bền vững, thịnh vượng của DDBSCL: (i) Xây dựng quy hoạch, tổ chức không gian lãnh thổ; (ii) Rà soát, hoàn thiện và bổ sung cơ chế, ...

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội  vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu, nhiều công trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng của vùng ĐBSCL đã hoàn thành, tạo ...