Thứ 7, 26/09/2020 - 11:09
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BẠC LIÊU

Bạc Liêu: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông cửu long thích ứng với Biến đổi khí hậu

UBND tỉnh Bạc Liêu có Báo cáo số 88/BC-UBND ngày 08/04/2019 về kết quả thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông cửu long thích ứng với Biến đổi khí hậu.

Xây dựng và thực hiện các biện pháp, dự án, công trình thích ứng với biến đổi khí hậu

Hiện tỉnh Bạc Liêu đang tiến hành cập nhật Kịch bản biến đổi khí hậu, trong đó lồng ghép xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt theo các kịch bản nước biển dâng đến cấp xã; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh phù hợp với kịch bản nước biển dâng; chủ động xây dựng phương án di dời, sắp xếp lại các điểm dân cư, thực hiện đề án chống ngập đối với những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và có nguy cơ xảy ra sạt lở cao như: Huyện Đông Hải, huyện Hòa Bình, thành phố Bạc Liêu.

Tỉnh Bạc Liêu đang thực hiện quy hoạch, bố trí sắp xếp lại dân cư ở vùng thường xuyên xảy ra thiên tai (rừngphòng hộ ven biển và các cửa sông, cửa biển) nhằm ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần bảo vệ môi trường và củng cố an ninh - quốc phòng; triển khai thực hiện 02 dự án, tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn (2011 - 2020) là 320.117 triệu đồng (Dự án bố trí sắp xếp lại dân cư ở khu vực rừng phòng hộ xung yếu ven biển trên địa bàn tinh Bạc Liêu, tổng mức đầu tư là 65.117 triệu đồng, đã được phê duyệt và triển khai thưc hiện).

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 06/02/2014 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; việc chuyển đổi sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện trong các năm vừa qua; các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lịch thời vụ theo từng địa bàn cụ thể phù hợp với quy hoạch sản xuất của tỉnh và Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, cụ thể như sau:

Ở vùng Bắc Quốc Lộ 1A: Các huyện: Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Phước Long, thị xã Giá Rai đang tập trung mở rộng diện tích sản xuất lúa trên đất tôm để nâng, cao hiệu quả sản xuất (dự kiến cỏ thể phát triển đến 50.000 ha canh tác lúa trên đất tôm); tăng cường các biện pháp kỹ thụật nâng cao năng suất nuôi tôm quảng canh cải tiến; sản xuất lúa thích ứng với hạn hán và xâm nhập mặn; phát triển cánh đồng mẫu lớn gắn với bao tiêu sản phẩm; phát triển mô hình đa cây - đa con trên cùng một đơn vị diện tích.

Ở vùng Nam Quốc Lộ 1A: Thành phố Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi, huyện Hòa Bình, huyện Đông Hải tập trung phát triển mô hình nuôi tôm công nghiệp (hướng đến siêu thâm canh), nuôi tôm sinh thái, phát triển rau màu, làm muối theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu và phòng chống triều cường.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp công trình, phi công trình nhằm chủ động trong công tác phòng, tránh, hạn chế các tác động tiêu cực của triều cường, nước biển dâng, ngập lụt, mặn xâm nhập, nắng nóng,... cụ thể xây dựng các công trình trọng điểm như tuyến đường Hộ Phòng - Gành Hào, Xóm Lung - Cái Cùng; nâng cấp đê biển đông, sửa chữa các tuyến đê, kè xung yếu; hoàn thành xây dựng các âu thuyền, khu neo đậu tránh trú bão; cải tạo, xây dựng hệ thống kênh thủy lợi, thủy nông nội đồng, trữ nước ngọt phục vụ sản xuất cho tiểu vùng sinh thái ngọt; cải tạo, nâng cấp, tu bổ và xây mới các công trình thủy lợi, hệ thống đê sông, đê biển, bảo đảm phòng, chống, hạn chế các tác động của triều cường, ngập lụt, xâm nhập mặn do nước biển dâng, nhất là đối với vùng phía Nam Quốc lộ 1A như Kè Gành Hào; các cống, đập trụ đỡ; kè Nhà Mát, đê mềm ở những đoạn xung yếu; đê bao các xã ở huyện Đông Hải...

Tăng cường mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung cho khu vực nông thôn, nhất là các vùng sâu, vụng xa nhằm hạn chế tác động của hạn hán, xâm nhập mặn; triển khai các dự án cung cấp nước sạch: Gồm 17 dự án, với tổng vốn đầu tư giai đoạn (2011 - 2020) là 225.000 triệu đồng.

Tỉnh cũng đã chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các kế hoạch: Ké hoạch phòng chống bão mạnh, siêu bão; kế hoạch phòng chống ngập úng; kế hoạch phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn; phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để ứng phó kịp thời với các diễn biến bất thường của thời tiết; các kế hoạch này được thường xuyên cập nhật hàng năm.

Các cấp ủy ở các huyện, thị xã, thành phố cũng đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cảc xã, phường, thị trấn lồng ghép nội dung thích ứng biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai vào quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, cụ thể như: Thành phố Bạc Liêu đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành các dự án hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm hành chính thành phố, dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu; đề xuất Trung ương cho triển khai dự án phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu - Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu, sử dụng vốn Ngân hàng phát triển Châu Á (AÍ)B); công tác quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đang được triển khai nhanh, nhặt là ở khu vực ven biển để bảo vệ dân cư trước các tác động của biếri đổi khí hậu và thiên tai.

Xây dựng và triển khai các chương trình phương án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Tỉnh tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Đa dạng sinh học, Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học, Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí xác định các loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại và các văn bản có liên quan tới bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, bảo vệ rừng,... cho các cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở, nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đa dạng sinh học và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các biện pháp bảo vệ các vung đất ngập nước, rừng ngập mặn, các cửa sông và khu ven biển, các hệ sinh thái thủy sinh; phát triển và mở rộng vườn chim Bạc Liêu và các vườn chim tư nhân theo hướng phát triển bền vững góp phần triển khai có hiệu quả Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Kiểm tra, giám sát và bảo vệ các loài động vật hoang dã, các giống loài có nguy cơ bị tuyệt chủng trên địa bàn tỉnh; có biện pháp kiểm soát và quản lý chặt chẽ đối với hoạt động đánh bắt, khai thác có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản cũng như việc du nhập các loài ngoại lai xâm hại, sinh vật biến đổi gen ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn (2011 - 2020) theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày ngày 02/01/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bạc Liêu giai đoạn (2014 - 2020) tiến hành bảo vệ diện tích rừng hiện có.

Diện tích rừng và khả năng hấp thụ CO2 của rừng phòng hộ và rừng đặc dụng trong tỉnh, trồng cây phân tán trong dân, cây xanh đô thị, mảng xanh và yêu cầu về diện tích trồng cây bắt buộc tại các cơ sở, doanh nghiệp, trường học...: Trong 05 năm qua, thực hiện trồng mới 809 ha rừng (trong đó rừng phòng hộ ven biển là 148,19 ha; rừng phòng hộ môi trường là 204,38 ha; trồng rừng trên diện tích bãi bồi ven biển là 219,5 ha và 236,93 ha cầy phân tán); chăm sóc, bảo vệ 4.313,18 ha; tỉa thưa và làm giàu rừng 154,66 ha (trong đó rừng phòng hộ ven biển là 39,9 ha, rừng đặc dụng là 63,41 ha và các loại rừng khác là 51,35 ha).

Số lượng và diện tích áp dụng các mô hình sản xuất lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) tiên tiến được chuyển giao tới nông dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua: Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để thâm canh, tăng năng suất; đẩy mạnh ứng dụng 3 giảm, 3 tăng và 1 phải, 5 giảm, xuống giống né rầy trong sản xuất lúa tăng từ 141.000 ha năm 2013 lên 161.000 ha năm 2018 (chiếm 87,01% diện tích gieo trồng lúa, tăng 9,45% so với năm 2013; lợi nhuận tăng thêm từ 1,8 - 2,5 triệu đồng/ha/vụ so với ruộng không áp dụng), Chương trình IPM (Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp, gồm các biện pháp: Thời vụ, sử dụng giống, phân bón, thiên địch, thuốc bảo vệ thực vật, quản lý nước...; kết quả là giảm số lần phun và lượng thuốc bảo vệ thực vật, ổn định hệ sinh thái và bảo vệ năng suất, sản lượng cây trồng theo hướng an toàn bền vững) trên cây lúa từ 1.200 ha năm 2013 lên 7.000 ha năm 2018; mô hình tiết kiệm nước “ngập khô xen kẽ” trên cây lúa, diện tích ứng dụng 469 ha (mô hình này giúp nâng cao sức chống chịu cho cây lúa, tiết kiệm nước tưới, giảm áp lực thiếu nước trong mùa khô, thích ứng với biến đổi khí hậu, lợi nhuận tăng thêm từ 3,1 - 6,0 triệu đồng/ha); mô hình sinh thái trên cây lúa thực hiện 62 ha (mô hình giúp nông dân liên kết thay đổi tập quán quản lý dịch hại bằng thuốc hóa hoạc, chuyển sang phương thức quản lý dịch hại theo hướng sinh học, bảo tồn và làm đa dạng các loài thiên địch, ổn định hệ sinh thải đồng ruộng, tăng vẻ mỹ quan đồng ruộng, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng; lợi nhuận tăng thêm 3,5 triệu đồng/ha); chuyển giao mô hình chăn nuôi vịt an toàn sinh học kết hợp với ao nuôi cá; xây dựng được vùng nuôi an toàn, quản lý tốt dịch bệnh, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.

Việc nghiên cứu và triển khai các công nghệ xử lý chất thải; ứng dụng công nghệ xử lý rác thải cho các khu đô thị và vùng nông thôn

Tỉnh khuyến khích và hỗ trợ phát triển các ngành sản xuất sản phẩm sinh thái và phát triển các loại hình tái chế, tái chế chất thải; đẩy mạnh phát triển và sử dụng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Tập trung nguồn lực nhằm triển khai có hiệu quả Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilón khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 25/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào Chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tính về Lộ trình giảm thiểu tiến tới thay thế các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy để bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nhằm góp phần xây dựng và hình thành thói quen tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn trong đó ưu tiên các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện 02 dự án đầu tư xây dựng công trình lò đốt rác sinh hoạt bằng khí đốt tự nhiên công suất 500 kg/giờ cho huyện Phước Long và huyện Đông Hải để xử lý rác thải và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hiện đang triển khai dự án công trình xây dựng lò đốt rác sinh hoạt bằng khí đốt tự nhiên công suất 500 kg/giờ tại bãi rác tập trung xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân và xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Giá Rai với công suất 100 tấn/ngày đêm.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cũng tăng cường các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt tại các điểm chợ, khu dân cư, nông thôn; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn, trong đó ưu tiên các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt; tiếp tục vận động ngưòi dận xây dựng hố xí hợp vệ sinh bảo đảm vệ sinh môi trường theo tiêu chí giảm nghèo đa chiều; điển hình: Thành phố Bạc Liêu đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thành lập các tổ kiểm tra, giám sát việc bảo vệ môi trường của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ; thị xã Giá Rai đã yêu cầu 440 cơ sở sản xuất, 255 Công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, 19 nhà máy chế biến thủy sản, 2.654 hộ kinh doanh của 16 chợ lớn nhỏ phải cam kết bảo vệ môi trường toong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa hoc công nghệ trong việc ứng phó với biến đỗi khí hậu

Hiện tỉnh Bạc Liêu đang triển khai dự án cập nhật Khung Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu theo Kịch bản Biến đổi khí hậu, nước biển dâng của Việt Nam ban hành năm 2016, trong đó có lồng ghép xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt theo các kịch bản nước biển dâng đến cấp.

Tỉnh Bạc Liêu chú trọng nghiên cứu ứng dụng khoa học về ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám, công nghệ mới, tiên tiến trên nền tảng công nghệ thông tin trong dự báo, cảnh báo, điều tra, đánh giá, ứng phó với biến đổi khí hậu; từng bước đổi mới công nghệ sản xuất, nghiên cứu phát triển và tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, ít chất thải và các - bon thấp nhằm nâng cao khả năng ứng phó với biển đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tỉnh cũng đang thu hút đầu tư nhằm nhân rộng và phát triển mạnh về năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường, hiện tỉnh đã hoàn thành Dự án nhà máy điện gió Bạc Liêu.

Chủ động xây dựng các phương án, ứng phó với bão mạnh, siêu bão theo Luật Phòng, chống thiên tai phù họp với từng ngành, lĩnh vực, nhất là các địa phương ven biển, vùng dễ bị tổn thương theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

Đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình sản xuất bền vững, thân thiện với môi trường, hạn chế phát thải khí nhà tính; áp dụng các biện pháp canh tác mới, giảm thiểu sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón hóa học trong sản xuất để mang lại hiệu quả cao và bảo vệ môi trường (mô hình: Trồng lúa trên đất tôm, nuôi tôm sinh thái, sử dụng khí sinh học, chương trình 3 giảm 3 tăng ...).

 

CTTĐT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan