Thứ 7, 26/09/2020 - 12:25
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÀ MAU

Cà Mau: Tình hình thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

UBND tỉnh Cà Mau có Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 25/03/2019 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long.

Thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp để phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu:

Lồng ghép các chỉ tiêu phòng, chống thiên tai vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Cà Mau đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2030.

Chủ động rà soát, xây dựng, triển khai các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành phù hợp với điều kiện cụ thể, quy luật tự nhiên, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, sống chung với mặn, hạn trên cơ sở Quy hoạch tổng thể tích họp phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long và thực hiện phương châm lấy con người làm trung tâm.

Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; chủ động từ khâu sản xuất giống, chế biến, bảo quản và phân phối các sản phẩm nông, lâm và thủy sản, tạo chuỗi giá trị khép kín. Chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp đảm bảo an ninh lương thực sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đa dạng, quy mô lớn, hiện đại gắn với thị trường tiêu thụ, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ Tư, sáng tạo ra nhiều mô hình mới đặc sắc trong nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Huy động nguồn lực nhằm bảo vệ, phục hồi và trồng mới rừng, nhất là hệ thống rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven biển, ven sông. Triển khai đầu tư các dự án kè chống sạt lở bờ biển, bờ sông...;

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền và người dân nhận thức đầy đủ, chính xác các thách thức đang đặt ra đối với đồng bằng sông Cửu Long và những mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Cà Mau đang hướng đến.

Trong thời gian qua, tỉnh Cà Mau cũng đã chủ động phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng danh mục các công trình, dự án để đưa vào Chương trình hành động tổng thể của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 120/NQ- CP.

 

CTTĐT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan