Chủ nhật, 27/09/2020 - 19:37
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐỒNG THÁP

Đồng Tháp: Tình hình triển khai NQ 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Đồng Tháp có Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 04/04/2019 về tình hình triển khai NQ 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chính quyền các cấp và người dân

Thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ, các ngành, đoàn thể chính trị, xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện truyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng và người dân về các tác động thách thức của biến đổi khí hậu đến tỉnh Đồng Tháp và Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, để cùng với người dân chủ động trong thích ứng với biến đổi khí hậu và các tác động khác từ thượng nguồn, Tỉnh thường xuyên quan tâm đề ra các giải pháp nhằm định hướng chuyển đổi tư duy, phương thức sản xuất của người dân theo lộ trình thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, khuyến khích sản xuất tập trung và hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, ban hành chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh  nhằm đẩy mạnh kết nối hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa người nông dân và doanh nghiệp. Tập trung vào công tác tổ chức lại sản xuất để sản xuất theo hướng an toàn góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Tỉnh tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có tiềm lực về vốn, khoa học - công nghệ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để dẫn dắt sản xuất theo tín hiệu thị trường.

Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chuyên ngành phù hợp với điều kiện cụ thể, quy luật tự nhiên, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu

Tỉnh đã chủ động triển khai rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chuyên ngành phù hợp với điều kiện cụ thể, quy luật tự nhiên, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết 120/NQ-CP vào các đề án phát triển, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương: đề án tái cơ cấu kinh tế địa phương với trọng tâm là đề án tái cơ cấu nông nghiệp, tái cơ cấu ngành du lịch, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đề án liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười,.... Một số kết quả cụ thể:

Về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh: Thực hiện theo Công văn 11443/VPCP-QHĐP ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và trình Thủ trướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo thời gian trước ngày 31/12/2018 (trước khi Luật Quy hoạch có hiệu lực).

Về rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành: Bên cạnh việc triển khai thực hiện các dự án quy hoạch được phê duyệt, Tỉnh tiếp tục chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị liên quan trong công tác lập, điều chỉnh và thẩm định các dự án quy hoạch ngành, sản phẩm của địa phương, cụ thể trong năm 2018 trên địa bàn Tỉnh có 11 quy hoạch được lập, điều chỉnh. Trong đó, cấp phê duyệt: Chính phủ phê duyệt 01 quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 02 quy hoạch, Bộ Công Thương phê duyệt 01 quy hoạch, Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt 08 quy hoạch.

Về triển khai Luật Quy hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch như: rà soát, tổng hợp danh mục các quy hoạch đã được phê duyệt còn hiệu lực, các quy hoạch đang tiến hành lập, đã được lập, điều chỉnh, thẩm định mà chưa được phê duyệt, các quy hoạch đã được lập, điều chỉnh mà chưa được thẩm định; thực hiện rà soát, bãi bỏ theo thẩm quyền các quy hoạch theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 59, Luật Quy hoạch hoàn thành trước ngày 31/12/2018. Đồng thời, Tỉnh đang nghiên cứu và thực hiện lập mới Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP về triển khai Luật Quy hoạch.

Thực hiện các nhiệm vụ, dự án về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu

Tỉnh đã đề xuất danh mục 12 nhiệm vụ, đề án, công trình và phi công trình theo tiêu chí của Nghị quyết số 120/NQ-CP để đưa vào Chương trình hành động tổng thể của Chính phủ (tại Công văn số 130/UBND-ĐTXD ngày 26/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh); tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện đề cương đối với 5 dự án liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long thuộc lĩnh vực nông nghiệp và giao thông vận tải theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tỉnh đã phối hợp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện khảo sát thực tế tại Đồng Tháp để phục vụ cho công tác Quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đề xuất các nội dung thực hiện Đề án “Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp Mười ’’ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên nước khu vực tiểu vùng Đồng Tháp Mười gồm 3 tỉnh Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang; thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc môi trường nước mặt, nước thải, không khí tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh nhằm theo dõi diễn biến, tác động của biến đổi khí hậu đến tỉnh góp phần vào nhiệm vụ quản lý nguồn nước của tỉnh và thượng nguồn khu vực đồng bằng sông Cửu Long; tham mưu, xây dựng dự án cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đánh giá khí hậu tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch khai thác và sử dụng tài nguyên nước mặt, nước ngầm và kiểm soát chặt chẽ việc khai thác cát.

 

CTTĐT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan