Thứ 7, 26/09/2020 - 13:34
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HẬU GIANG

Hậu Giang: Tình hình thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Hậu Giang có Báo cáo số 632/BC-UBND ngày 25/03/2019 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Công tác thông tin tuyên truyền từ Trung ương đến địa phương được quan tâm thực hiện sâu rộng. Các nhiệm vụ, chương trình, dự án liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của địa phương đã được tổng hợp gửi cơ quan Trung ương đề xuất hỗ trợ vốn để triển khai thực hiện. Một số dự án đề xuất thực hiện trong kế hoạch đã được địa phương tổ chức lồng ghép triển khai thực hiện kết quả đạt được khá tốt, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Công tác tuyên truyền Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu luôn được các ngành, các cấp trong tỉnh quan tâm, phổ biến trong cộng đồng với nhiều hình thức như: Tỉnh đã tổ chức triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 2978/KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các sở, ban ngành và Đoàn thể tỉnh. Lồng ghép tổ chức tập huấn, tuyên truyền về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2018; chủ động phối hợp với các ngành chức năng và địa phương liên quan lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hoạt động của ngành, địa phương mình góp phần, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết trong cộng đồng dân cư; tổ chức tuyên truyền thông qua các chương trình, bản tin thời sự, chuyên đề “cùng hành động mạnh mẽ trong ứng phó biến đổi khí hậu, sản xuất nông nghiệp thời biến đổi khí hậu;  lai tạo giống lúa thích ứng biến đổi khí hậu; đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương phòng, chống hạn, mặn, chủ động giữ sinh kế mùa hạn, mặn...”.

Việc cập nhật và hệ thống hóa số liệu, dữ liệu liên ngành

Tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan thực hiện một số nhiệm vụ, dự án cảnh báo, dự báo trong lĩnh vực chuyên môn về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu như: Xây dựng bản đồ số xâm nhập mặn tỉnh Hậu Giang; Khảo sát, đánh giá chế độ thủy văn, địa hình đáy, địa chất ven sông, kênh chính trên địa bàn tỉnh (có nguy cơ sạt lở), xây dựng cơ sở dữ liệu và mô hình cảnh báo sạt lở giai đoạn 2018 - 2025; Mở rộng, nâng cấp mạng lưới quan trắc không khí, nước mặt tự động liên tục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (hiện nay, dự án đang trong quá trình vận hành thử nghiệm của 03 trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động, liên tục và trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh tự động, liên tục); Lập danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngoài ra, Tỉnh đang triển khai 02 nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 để thu thập số liệu có liên quan để xây dựng các cơ sở dữ liệu về khí hậu phục vụ công tác lồng ghép trong quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh như: Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá khí hậu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Việc xây dựng quy hoạch, tổ chức không gian lãnh thổ

Hiện nay Tỉnh đang lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050. Hầu hết các ngành đang rà soát phương án quy hoạch để tích hợp vào quy hoạch tổng thể của Tỉnh. Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2018 định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 và đang xây dựng Kế hoạch thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh và phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

Việc xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý phục vụ nền kinh tế nông nghiệp đa dạng, đáp ứng yêu cầu của thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu

Tỉnh đã và đang thực hiện một số dự án, đề án liên quan đến Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 nhằm xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý phục vụ nền kinh tế nông nghiệp đa dạng, đáp ứng yêu cầu của thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, cụ thể như sau:

Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014 - 2016 và định hướng đến 2020 (Đề án 1000). Đến nay Tỉnh đã thực hiện 66.860 triệu đồng, đạt 22,7%. Trong đó: vốn dân 19.414 triệu đồng và vốn vay 45.301 triệu đồng/815 hộ dân, tổng kinh phí hỗ trợ lãi suất vay cho hộ dân tham gia Đề án là 2.145 triệu đồng.

Đề án phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản chất lượng cao tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020: Ngày 02 tháng 05 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 726/KH-UBND về thực hiện Đề án phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản chất lượng cao tỉnh Hậu Giang năm 2018; Tiếp tục thực hiện dự án “Khai thác 02 Khu đất sản xuất tự túc thuộc xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A”. Tổng nguồn vốn đầu tư: 36,765 tỷ đồng.

Đề án Phát triển trạm bơm điện ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020: đã phối hợp với các địa phương triển khai đầu tư năm 2017 - 2018 là 38 trạm. Kinh phí 81,552 tỷ đồng đạt 8,97%, diện tích phục vụ khoảng 7.600 ha, đạt 17,1% mục tiêu đề án. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp đầu tư xây dựng 05 trạm bơm điện tại các khu vực cánh đồng lớn được chọn. Tổng mức đầu tư được duyệt là 27 tỷ đồng. Tổng kinh phí đã thực hiện và giải ngân 14.000 triệu đồng (năm 2017: 6 tỷ đồng, năm 2018: 8 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao). Năm 2019 kế hoạch vốn được giao 10.300 triệu đồng, đã giải ngân 8.097 triệu đồng, đạt 79% kế hoạch vốn giao.

Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Hậu Giang thuộc nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (ODA). Mục tiêu dự án là góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thông qua tăng cường năng lực thể chế của ngành; đổi mới phương thức canh tác bền vững và nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo. Với tổng số 26.265 hộ nông dân/28.705 ha diện tích đất trồng lúa/32 đơn vị cấp xã/6 đơn vị cấp huyện tham gia thực hiện dự án. Kết quả dự án: lũy kế có 15.990 hộ/16.315ha được tập huấn 3 giảm 3 tăng và 3.726 hộ/4.041ha được đào tạo 1 phải 5 giảm; tập huấn cho 233 nông dân tại 05 Hợp tác xã về nhân giống cấp xác nhận. Đang tập trung đầu tư hạ tầng, thiết bị (trạm bơm, nhà kho, lò sấy, đường nội đồng, hạ thế điện, máy cấy…) cho 04 tổ chức nông dân/hợp tác xã. Đồng thời hoàn chỉnh các đề xuất đầu tư cho 07 tổ chức nông dân/hợp tác xã tiếp theo. Tổng vốn đầu tư 20.996 triệu đồng, trong đó vốn WB: 19.173 triệu đồng, vốn đối ứng: 1.823 triệu đồng.

Tiếp tục phát huy lợi thế về nuôi trồng thủy sản nước ngọt, phát triển ngành thủy sản Hậu Giang bền vững. Năm 2018, tổng diện tích nuôi thủy sản là 7.375ha (cá tra 119,5ha). Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 64.861 tấn, trong đó: Sản lượng nuôi 62.185 tấn (cá tra 37.023 tấn); khai thác nội địa: 2.676 tấn.

Thực hiện tốt việc tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, theo dõi diện tích đất lâm nghiệp 5.234,1 ha, trong đó diện tích quy hoạch trong lâm nghiệp 4.172,06 ha (đất rừng đặc dụng 2.805 ha, đất rừng sản xuất 1.367,06 ha), đất rừng ngoài quy hoạch 1.062,04 ha; tỷ lệ độ che phủ rừng là 1,96% (rừng  1,54%, cây phân tán 0,42%).

Mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực của Tỉnh. Tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn và hiện nay là Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: đến nay đã liên kết hơn 30 Công ty/Doanh nghiệp và đại lý đăng ký bao tiêu diện tích lúa, ký hợp đồng tiêu thụ giữa các nhà máy đường và người dân đối với diện tích múa vào vụ thu hoạch, tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp thủy sản tham gia liên kết, hợp tác sản xuất gắn với tiêu thụ đối với diện tích cá tra, cá thát lát. Thực hiện liên kết cung ứng sản phẩm nông sản theo hợp đồng đã ký kết và tiếp tục hỗ trợ các HTX trong liên kết hợp tác sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm với các công ty, doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế, bước đầu chỉ ở dạng hợp tác tiêu thụ sản phẩm “mua - bán”; những hình thức liên kết sản xuất gắn với đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm còn rất ít.

Bảo tồn, tôn tạo các công trình văn hóa, di tích lịch sử cách mạng kết nối phát triển dịch vụ du lịch: đã xây dựng và ban hành Kế hoạch “Bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa gắn với phát triển du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Bảo tồn và phát huy chợ nổi Ngã Bảy gắn với phát triển du lịch như đang xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy chợ nổi Ngã Bảy.

Triển khai Mô hình ứng dụng năng lượng sạch trên địa bàn tỉnh thông qua nhiệm vụ Xây dựng mô hình tòa nhà công sở sử dụng năng lượng mặt trời.

Các dự án đầu tư phát triển hạ tầng triển khai điều tra, khảo sát, xây dựng và phê duyệt dự án để triển khai đầu tư ở giai đoạn sau năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2018 phê duyệt dự án Bố trí ổn định dân cư  với mục tiêu là sắp xếp, bố trí ổn định nơi ở, tạo điều kiện sinh sống tốt hơn cho 9.919 hộ với 42.865 nhân khẩu gồm 9.799 hộ thuộc khu vực sạt lở, có nguy cơ sạt lở và 120 hộ sống trong rừng đặc dụng.

Tỉnh chủ động phân bổ ngân sách để nâng cấp, tu bổ các điểm trường ở khu vực có nguy cơ ngập úng vào mùa mưa lũ, các khu vực thường xuyên bị sạt lở, thiên tai; kinh phí đầu tư năm 2018 hơn 115 tỷ đồng; nâng cấp bổ sung trang thiết bị Phòng, chống thiên tai cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh và cấp huyện; đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ nhân dân, giảm nhẹ thiệt hại về người khi thiên tai xảy ra: hiện Tỉnh đã kiến nghị hỗ trợ từ các Bộ, ngành Trung ương kinh phí để nâng cấp, sửa chữa các điểm nhà văn hóa của các xã, phường, thị trấn để người dân trú ẩn tránh bão trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống đê bao, cống, đập ngăn mặn trữ ngọt đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030: Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh đến nay đã hoàn thiện chiều dài đê là 32,5 km, 20 cống hở, 18 cống tròn; Phân bổ danh mục chi tiết nguồn kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2018 cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang với tổng số tiền là 84.433.000.000 đồng nhằm xây dựng hệ thống đê bao, cống, đập, nạo vét kênh mương ngăn mặn trữ ngọt tại Quyết định 145/QĐ-UBND ngày 26 ngày 01 tháng 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng Cụm tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2 kéo dài: theo đó Tỉnh sẽ rà soát số lượng hộ gia đình thuộc đối tượng được áp dụng Chương trình giai đoạn 2 kéo dài để làm cơ sở đề xuất đầu tư xây dựng bổ sung các danh mục cụm, tuyến và bờ bao giai đoạn 2 kéo dài cho phù hợp với nhu cầu thực tế của các đối tượng và khả năng đầu tư của ngân sách địa phương. Dự kiến quy mô như sau: 09 cụm, tuyến dân cư vượt lũ, diện tích 34 ha, đáp ứng 2.550 hộ; bờ bao dân cư: 03 dự án, với quy mô 20 km, đáp ứng 2.350 hộ; với tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng.

Tỉnh đang khẩn trương lập thủ tục còn lại cho dự án Xây dựng hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang: được phê duyệt đầu tư dự án theo Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2018, với tổng mức đầu tư 164.927.000.000 đồng gồm các hạng mục như hồ chứa, cống điều tiết kết hợp trạm bơm, kênh dẫn nước và các công trình phục vụ.

Việc phát triển nguồn lực từ nhận thức, nhân lực, khoa học và công nghệ, đến tài chính và hợp tác quốc tế

Tỉnh không ngừng đổi mới đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo hướng gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu lao động kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong năm 2018, Kế hoạch đào tạo nghề của tỉnh là tổ chức thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn là 64 lớp (1.600 học viên). Tổng kinh phí thực hiện là 2.559.150.000 đồng (từ nguồn ngân sách Trung ương). Đã thẩm định Kế hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn của 8/8 đơn vị cấp huyện với tổng số lớp là 61 và đã thực hiện đào tạo 57 lớp.

Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp của Tỉnh thực hiện một số dự án, đề tài như sau:

Dự án lúa “Ứng dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến và công nghệ sản xuất giống hiện đại phát triển giống lúa chất lượng cao tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang” thực hiện trong 3 năm 2015-2018: đã được Hội đồng nghiệm thu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiệm thu dự án.

Dự án lúa “Trình diễn và xây dựng quy trình kỹ thuật phù hợp cho các giống lúa có năng suất, chất lượng cao làm nền tảng phục vụ cho phát triển sản xuất của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang” thực hiện trong 2 năm 2015 - 2017: đã được Hội đồng cấp tỉnh nghiệm thu năm 2018 và Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt yêu cầu.

Đề tài Nghiên cứu, xây dựng mô hình Tiêu - Tràm hiệu quả và bền vững trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, thời gian thực hiện từ tháng 11/2017 đến 11/2019 tại 3 địa điểm: TP Vị Thanh, huyện Vị Thủy và huyện Long Mỹ.

Phối hợp với Tổ chức chuyển giao công nghệ và thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp của Hàn Quốc (Tổ chức FACT) thực hiện các trình diễn, thí nghiệm các công nghệ, thiết bị tiên tiến ứng dụng vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm từng bước ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và nâng cao nhận thức, trình độ canh tác của nông dân trong vùng dự án.

Một số mô hình khuyến nông được đề xuất thực hiện như: Mô hình Nuôi Vịt biển thương phẩm thích ứng với môi trường biến đổi khí hậu tại tỉnh Hậu Giang; Mô hình sản xuất Lúa giống 5451; Mô hình canh tác Bưởi sử dụng tưới phun hoặc nhỏ giọt.

Các dự án khoa học công nghệ như: Xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất lúa thương phẩm tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang; Chăn nuôi vịt biển thích ứng với biến đổi khí hậu tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang; Xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất bưởi tại Hậu; Xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất Khóm Queen tại Hậu Giang.

Ngoài ra, Tỉnh đã gửi Công văn số 150/UBND-KT ngày 21 tháng 01 năm 2019 đề xuất 05 dự án liên kết vùng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp gồm: Dự án liên kết xây dựng vùng khóm (dứa) nguyên liệu thuộc các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Long An giai đoạn 2019 - 2025. Dự án đầu tư và phát triển Khu Trung tâm - Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Dự án Đường dọc kênh 8000 tỉnh Hậu Giang. Dự án Đường nối thành phố Vị Thanh - Cần Thơ giai đoạn 2. Dự án nạo vét các kênh chính của tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ.

CTTĐT

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan