Thứ 7, 26/09/2020 - 12:59
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TIỀN GIANG

Tiền Giang: Kết quả thực hiện NQ số 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH

UBND tỉnh Tiền Giang có Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 10/05/2019 về Kết quả thực hiện NQ số 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH.

Tỉnh triển khai cơ bản các nhiệm vụ được phân công theo Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ, việc triển khai và ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND là cơ sở quan trọng để các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ, đặc biệt là sự gắn kết của tỉnh trong phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng cao; ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất ngày càng được chú trọng và truyền thông rộng rãi trong nhân dân để ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Từ đó, đã thúc đẩy sự gia tăng năng suất sản xuất và hiệu quả lao động nông thôn, phát triển kinh tế của địa phương góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh gắn kết vùng đồng bằng sông Cửu Long

Các công trình thủy lợi đã góp phần ổn định sản xuất, giữ vững và nâng cao năng- suất, sản lượng cây hồng, đặc biệt đã chủ động ứng phó với hạn hán xảy ra liên tục trong những năm gần đây, đồng thời góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho nông dân; giảm thiểu tác hại của lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn. Ngoài ra tỉnh cũng đã có nỗ lực trong cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng thêm các khu, điểm du lịch; đầu tư tôn tạo các khu di tích lịch sử - văn hóa gắn với phát triển du lịch. Việc ban hành Nghị quyết của Tỉnh ủy đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của người dân về vai trò của ngành du lịch trong công tác phát triển kinh tế của địa phường và vùng.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được trong thời gian quan theo Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ, cũng còn có những hạn chế như: công tác phát triển hạ tầng, khu dân cư vùng ngập lũ trên cơ sở tính toán để hạn chế sử dụng cát san lắp mặt bằng, tạo hồ chứa vẫn chưa được nghiên cứu triển khai thực hiện, một số các nhiệm vụ đã được các sở ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tuy nhiên chưa đồng bộ và việc đánh giá hiệu quả trong bối cảnh liên kết vùng vẫn chưa cụ thể; Việc xác định lợi thế của địa phương gắn kết với phát triển kinh tế vùng cần phải nghiện cứu tổng thể trên cơ sở điều kiện tự nhiên và nhu cầu phát triển vùng, Nghị quỵết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ cần có cơ chế cụ thể để các địa phương thực hiện trong bối cảnh liên kết vùng và có cơ quan vùng lãnh đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết, tuy nhiên hiện nay các nội dung này chưa được triển khai thực hiện nên công tác phối họp, cơ chế thực hiện đối với địa phương vẫn còn nhiềụ khó khăn. Một vấn đề nữa là nguồn nhân lực thực hiện công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trong bối cảnh phối hợp vùng vẫn còn nhiều hạn chế.

 

CTTĐT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan