Thứ 7, 26/09/2020 - 11:39
Thông tin báo chí về Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Thông tin báo chí về Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu vào ngày 18 tháng 6 năm 2019 tại thành ...
Diễn đàn chuyên đề 1: "Quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng ĐBSCL"

Diễn đàn chuyên đề 1: "Quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng ĐBSCL"

Trong khuôn khổ Hội nghị đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH), sáng 18/6/2019, tại TP.HCM, Bộ Tài ...
Diễn đàn chuyên đề 2: "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL"

Diễn đàn chuyên đề 2: "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL"

Trong khuôn khổ Diễn đàn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2019, sáng 18/6 tại TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các tổ chức quốc tế đồng chủ trì phiên Diễn đàn chuyên đề “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với ...
Diễn đàn chuyên đề 3: "Giải pháp phát triển hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng, nhà ở phục vụ phát triển bền vững ĐBSCL"

Diễn đàn chuyên đề 3: "Giải pháp phát triển hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng, nhà ở phục vụ phát triển bền vững ĐBSCL"

Sáng 18/6 tại TP.HCM, trong khuôn khổ Diễn đàn đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2019, đã diễn ra Diễn đàn chuyên đề: “Giải pháp phát triển hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng, nhà ở phục vụ phát triển bền vững ĐBSCL”.
Diễn đàn chuyên đề 4: "Công tác quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn đầu tư cho ĐBSCL"

Diễn đàn chuyên đề 4: "Công tác quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn đầu tư cho ĐBSCL"

Trong khuôn khổ diễn đàn Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019, sáng 18/6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng và ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã chủ trì diễn đàn chuyên đề: công tác Quy hoạch, cơ chế ...