Thứ 7, 26/09/2020 - 12:05
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Diễn đàn chuyên đề 4: "Công tác quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn đầu tư cho ĐBSCL"

Trong khuôn khổ diễn đàn Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019, sáng 18/6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng và ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã chủ trì diễn đàn chuyên đề: công tác Quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại diễn đàn

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng: Cần có quy hoạch, cơ chế điều phối và huy động nguồn lực phát triển vùng ĐBSCL

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, nhận rõ thách thức mà ĐBSCL đang phải đối mặt, Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực chỉ đạo thực hiện nhiều chính sách, giải pháp để các địa phương trong vùng ứng phó BĐKH, phòng chống thiên tai tốt hơn, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường thông qua việc ban hành Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL ứng phó với BĐKH.

Tại Nghị quyết 120/NQ-CP, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương triển khai ba nội dung: Thứ nhất, thực hiện nghiên cứu Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thích ứng với biến đổi khí hậu theo phương pháp tích hợp đa ngành.

Thứ hai, rà soát, đánh giá cơ chế thí điểm điều phối vùng theo Quyết định 593/QĐ-TTg trình Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hoàn thiện cơ chế điều phối, phát triển vùng ĐBSCL, trong đó có việc thành lập Hội đồng vùng ĐBSCL nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, liên kết chuỗi chặt chẽ nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của các mặt hàng, nông sản, thủy sản của vùng.

Thứ ba, xây dựng cơ chế huy động nguồn lực, khuyến khích sự tham gia đầu tư của các doanh nghiệp, người dân vào phát triển hạ tầng, kết hợp phát triển du lịch; ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các công trình có tính kết nối vùng, liên tỉnh, phục vụ đa mục tiêu, sử dụng thông minh nguồn nước, hạn chế tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, các thiên tai liên quan đến nước.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, Diễn đàn là cơ hội hết sức quý báu để lãnh đạo chính quyền các tỉnh ĐBSCL và các đối tác quốc tế tập trung xem xét một cách thấu đáo, đánh giá toàn diện tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao sau 02 năm ban hành Nghị quyết 120/NQ-CP; từ đó đề ra phương pháp lập quy hoạch vùng có tầm nhìn dài hạn và phù hợp, các giải pháp hoàn thiện cơ chế điều phối, phát triển vùng ĐBSCL và xây dựng được cơ chế huy động nguồn lực có tính thực tiễn cao để phát triển bền vững vùng ĐBSCL, thích ứng ngày càng tốt hơn với các khó khăn thách thức hiện tại.

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phát biểu tại diễn đàn

Giám đốc WB tại Việt Nam: Các đối tác phát triển cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện quy hoạch, điều phối và tài chính cho ĐBSCL

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khẳng định: quy hoạch, điều phối và tài chính là ba vấn đề quan trọng đối với ĐBSCL và có mối liên kết chặt chẽ. Đây cũng là những chủ đề mà Ngân hàng Thế giới (WB), cùng phối hợp chặt chẽ với DFAT và các đối tác phát triển khác như Đức và Hà Lan, tích cực tham gia và cam kết sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ.

Theo ông Ousmane Dione, quy hoạch vùng ĐBSCL là một bước đột phá vì cơ hội mà nó tạo ra để biến sự chuyển đổi mô hình phát triển thành hiện thực. Nó cũng cho phép vùng ĐBSCL chuyển từ tình trạng có quá nhiều quy hoạch ngành phân tán và mâu thuẫn sang xây dựng một bản quy hoạch thống nhất, giúp định hướng phát triển cho vùng và xác định các đầu tư ưu tiên.

Tuy nhiên, để Quy hoạch vùng phát huy hiệu quả, cần sự hợp tác chặt chẽ giữa các tỉnh ĐBSCL, chính quyền trung ương, các bên liên quan tại địa phương, khu vực tư nhân, các chuyên gia trong ngành và ban soạn thảo quy hoạch. Một quá trình hợp tác và có sự tham gia của nhiều bên liên quan đảm bảo rằng việc xây dựng Quy hoạch vùng sẽ suy xét đến tất cả các yếu tố quan trọng cần chú ý và có liên quan.

Đi đôi với Quy hoạch vùng ĐBSCL, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam cho rằng cần có cơ chế tổ chức hiệu quả hơn để điều phối vùng, nhằm đảm bảo xây dựng và thực hiện Quy hoạch có hiệu quả. Sự phối hợp chặt chẽ hơn trong vùng sẽ giúp phản ánh các ưu tiên chung của 13 tỉnh và thành phố tại ĐBSCL vào bản Quy hoạch. Ngoài ra, cơ cấu thể chế cũng cần đảm bảo giám sát quá trình thực hiện Quy hoạch vùng ĐBSCL và có thẩm quyền huy động vốn (nhà nước và các nguồn khác) để thực hiện các dự án đầu tư ưu tiên trong vùng.

Đề cập đến công tác thiết lập thể chế ở Việt Nam, ông Ousmane Dione cho rằng, quan điểm của các đại biểu tham gia diễn đàn sẽ đề xuất để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và vận dụng những bài học thực tiễn tốt nhất trên thế giới sao cho hữu ích. “Cần có nguồn tài chính tương xứng với nhu cầu đầu tư ưu tiên liên tỉnh, cơ chế khuyến khích sự phối hợp và thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân, bên cạnh hỗ trợ để xây dựng và thực hiện các giải pháp thông minh về khí hậu mang tính đổi mới và chuyển đổi, cũng như giảm thiểu rủi ro. Chúng ta rất cần một cơ chế tài chính toàn diện, giúp khai thông nguồn tài chính công và tư, huy động viện trợ không hoàn lại và vốn ODA để hỗ trợ triển khai có hiệu quả Quy hoạch vùng…” - ông Ousmane Dione nói.

Kết thúc tham luận của mình, ông Ousmane Dione cho biết từ thực tiễn từ một số quốc gia nơi mà WB đã hợp tác về các chủ đề này và từ các nước phát triển cho thấy tầm quan trọng của việc gắn kết quy hoạch, điều phối và tài chính. Ông Ousmane Dione nhấn mạnh: “Với sự tham gia tích cực của các chuyên gia trong hội nghị này, phiên họp có thể tạo ra một tác động có ý nghĩa đối với việc xây dựng một ĐBSCL bền vững và thích ứng với BĐKH, đặc biệt trong quá trình triển khai Nghị quyết số 120”.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam chủ trì diễn đàn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức lập quy hoạch vùng ĐBSCL giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050 [Xem thêm]

Về xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH, đại diện Bộ Kế hoạch đầu tư cho biết, đây là một trong 5 giải pháp giải pháp tổng thể được đề ra trong Nghị quyết 120/NQ-CP. Theo đó, xây dựng Quy hoạch vùng phải phù hợp với điều kiện của vùng; giải quyết đồng bộ các vấn đề chồng chéo, mâu thuẫn có tính liên ngành, liên vùng, liên tỉnh; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh của vùng, biến thách thức thành cơ hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là với các nước ASEAN và Tiểu vùng sông Mê Công. Quy hoạch mới cần chuyển từ “sống chung với lũ” sang “chủ động sống chung với lũ, ngập, nước lợ, nước mặn”, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên nước; khai thác hợp lý tiềm năng tài nguyên nước lợ, nước mặn ở vùng ven biển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Mọi dự án, công trình phải được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trên cả 3 mặt: kinh tế, xã hội và môi trường, được phản biện khách quan, khoa học.

Đại diện Haskoning DHV & GIZ: Phương pháp và định hướng Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [Xem thêm]

Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, đại diện Haskoning DHV & GIZ chỉ ra 03 vấn đề về chiến lược và mục tiêu gồm: (i) Phát triển kinh tế - xã hội (đô thị & nông thôn); (ii) Tích hợp và liên kết vùng (hiệu quả, linh hoạt); (iii) Thích ứng với biến đổi khí hậu và tài nguyên nước (nước biển dâng, thượng lưu, môi trường đồng bằng).

Thành phố Cần Thơ: Tham luận về công tác quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long [Xem thêm]

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 30/8/2013, được tạo lập trên cơ sở khoa học, là cơ sở pháp lý, căn cứ để thống nhất về nhận thức và hành động trong phát triển chung của thành phố; đảm bảo yêu cầu về tính thống nhất giữa các quy hoạch chủ yếu; từng bước gắn quy hoạch với yếu tố phát triển đồng bộ, bền vững. Các quy hoạch nhìn chung đánh giá sát thực trạng phát triển từng ngành, lĩnh vực; xác định được lợi thế, tiềm năng của từng địa bàn, địa phương để bố trí phát triển sản xuất một cách khoa học và đảm bảo tính thống nhất, tính đồng bộ và tính kế thừa từ các quy hoạch định hướng của các ngành cấp trên, các quy hoạch vùng và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, thực hiện Luật Quy hoạch, Thành phố Cần Thơ sẽ triển khai lập Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Toàn cảnh diễn đàn chuyên đề: công tác Quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn đầu tư vùng ĐBSCL

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Đánh giá cơ chế thí điểm điều phối vùng theo Quyết định số 593/QĐ-TTg [Xem thêm]

Rà soát, đánh giá cơ chế thí điểm điều phối vùng theo Quyết định số 593/QĐ-TTg, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, thách thức và đề ra các giải pháp hoàn thiện cơ chế điều phối vùng. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất thành lập Hội đồng điều phối vùng nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, liên kết chuỗi chặt chẽ nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của các mặt hàng, nông sản, thủy sản của vùng. Việc thành lập Hội đồng vùng ĐBSCL có ưu điểm là Hội đồng vùng không phải một cấp hành chính, không tạo ra gánh nặng ngân sách cho nhà nước; Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo trực tiếp với các Bộ, ngành và địa phương giải quyết các vấn đề của Vùng nên có sự kết nối tốt hơn, từ đó có giải pháp xử lý và khuyến nghị kịp thời đối với các vấn đề của vùng; là kênh thông tin và là cầu nối trực tiếp giữa Chính phủ và các địa phương trong vùng.

Tỉnh Bến Tre: Kết quả thực hiện Quyết định số 593/QĐ-TTg của địa phương [Xem thêm]

Chia sẻ về kết quả thực hiện Quyết định 593/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre cho biết, tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 403/KH-UBND về thực hiện liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL giai đoạn 2017-2020, trong đó đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện liên kết trên 7 lĩnh vực (quy hoạch kế hoạch; đầu tư; sản xuất và thị trường; ứng phó với BĐKH; xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp; thiết lập hệ thống thông tin vùng; xây dựng thể chế). Một số mô hình liên kết, hợp tác dần được hình thành và chú trọng thực hiện trong quá trình quản lý, điều hành của tỉnh.

CTTĐT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan