Thứ 7, 26/09/2020 - 13:04
Thay đổi tư duy về nông nghiệp

Thay đổi tư duy về nông nghiệp

 Ngành nông nghiệp đang từng bước điều chỉnh chiến lược, định hướng quy hoạch phát triển nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhằm tạo đột phá với những mô hình nông nghiệp giá trị cao và bền vững. Trong đó, điểm nhấn là phát triển các ...
GS. Võ Tòng Xuân: Nghị quyết số 120/NQ-CP mở ra hy vọng lớn để kinh tế phát triển mạnh

GS. Võ Tòng Xuân: Nghị quyết số 120/NQ-CP mở ra hy vọng lớn để kinh tế phát triển mạnh

GS. Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ cho rằng, Nghị quyết số 120/NQ-CP (Nghị quyết 120) của Chính phủ là một quyết sách lịch sử, thể hiện tầm nhìn thực tế của Đảng và Nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông dân từng ...
Vì sự tồn vong của vựa lúa ĐBSCL

Vì sự tồn vong của vựa lúa ĐBSCL

Các yếu tố cực đoan của biến đổi khí hậu (BĐKH) đang gia tăng tạo áp lực lớn trong việc phát triển ngành nông nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã có những giải pháp để ứng phó, thích nghi với BĐKH, bảo vệ ...
Định hướng và giải pháp phát triển thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Định hướng và giải pháp phát triển thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Thực hiện văn bản số 3084/BHH-KH ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng báo cáo tại Hội thảo “Tái cơ cấu nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, Cục Chế biến và Phát ...