Chủ nhật, 28/11/2021 - 09:12

FIG: Diễn đàn quốc tế hàng đầu dành cho những người làm công tác khảo sát đo đạc trên toàn thế giới

Với mục đích thúc đẩy và tăng cường hội nhập quốc tế cho những người đang làm công tác trắc địa, bản đồ, viễn thám và quản lý đất đai Việt Nam, qua kinh nghiệm tham gia các hoạt động hàng năm của Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam tại ...