Chủ nhật, 28/11/2021 - 10:32

Hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam

Hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản ở Việt Nam hiện nay là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách xuất phát từ yêu cầu phát triển của đất nước. Các nội dung hiện đại hóa cần được triển khai đồng thời và đồng bộ mới mang lại hiệu quả mong đợi, ...

Đo đạc và thông tin địa lý với Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam

Vai trò của các dữ liệu thông tin địa lý và các dữ liệu quan sát trái đất, cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian được đánh giá cao trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững vì thực tế các chỉ số đánh giá tiến độ, mục tiêu của chương trình và ...

Xác định dị thường trọng lực từ số liệu đo cao vệ tinh trên vùng biển xung quanh quần đảo Trường Sa

Mục đích của nghiên cứu này là xác định được dị thường trọng lực trên vùng biển xung quanh Quần đảo Trường Sa bằng số liệu đo cao vệ tinh. Để thực hiện mục đích đó, các tác giả đã phân tích số liệu đo cao vệ tinh để đưa ra quy trình xác định dị ...

Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS và dữ liệu địa hình trong xây dựng bản đồ xói mòn đất hiện trạng

Xói mòn đất được coi là nguyên nhân chính gây suy thoái đất, là một trong những vấn đề quan trọng của môi trường đất và đang có xu hướng gia tăng ở nhiều quốc gia. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xói mòn đất bao gồm: mưa, gió, độ dốc, thổ nhưỡng, ...