Thứ 4, 19/01/2022 - 01:31

Hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam

“Hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản ở Việt Nam hiện nay là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách xuất phát từ yêu cầu phát triển của đất nước. Các nội dung hiện đại hóa cần được triển khai đồng thời và đồng bộ mới mang lại hiệu quả mong đợi, ...

Việt Nam vượt qua các nước Thuỵ Sỹ, Ai len và Kênya để trở thành nước chủ nhà đăng cai tổ chức Hội nghị FIG Working Week 2019

Từ ngày 17 đến ngày 21/5/2015 hội nghị “FIG WORKING WEEK 2015” đã tổ chức thành công tại Thủ đô Sofia, Bulgaria với sự tham gia của gần 800 đại biểu đến từ khắp các Quốc gia trên thế giới. Đoàn đại biểu của Hội Trắc địa Bản đồ Viễn thám Việt Nam gồm ...