Viện Khoa học và Địa chất khoáng sản Việt Nam

Viện Khoa học và Địa chất khoáng sản Việt Nam

Mục tiêu chung của công tác văn phòng là phục vụ có hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị, trực tiếp là phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; là cầu nối giữa các tổ chức trong và ngoài cơ quan, đơn vị, có thể khái quát là "chấn ...
Tin xem nhiều