Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam, nâng cao vị thế và khẳng định vị trí trong công tác bảo vệ môi trường

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ngày 26/12, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đến dự và chỉ đạo. Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ và đông đảo viên chức, người lao động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Báo cáo thành tích công tác năm 2018, Phó Giám đốc Quỹ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Dương Thị Phương Anh cho biết: Trong năm 2018, được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Quản lý Quỹ và sự cố gắng của tập thể Lãnh đạo, cán bộ viên chức, người lao động nên Quỹ đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tạo tiền đề tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Công tác cho vay lãi suất ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách, giải ngân, thu hồi vốn vay và thu lãi đạt tỷ lệ cao so với các năm trước. Đặc biệt, công tác nhận ủy thác cho vay lại từ nguồn vốn của Ngân hàng thế giới (World Bank), công tác hợp tác phát triển và nhiệm vụ Bộ giao, công tác tài trợ và ký quỹ phục hồi trong khai thác khoáng sản đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác quản lý các dự án Cơ chế phát triển sạch (CDM) hỗ trợ sản lượng điện gió đạt 172% kế hoạch năm.

Quỹ cũng tham gia tổ chức, phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nổi bật như "Tháng hành động về môi trường và các sự kiện liên quan"; tham gia các sự kiện bên lề và tổ chức gian hàng triển lãm tại Kỳ họp Đại hội đồng GEF 6 tổ chức tại Đà Nẵng; phối hợp với Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường tổ chức Lễ trao giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV; tham gia các hoạt động thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hưởng ứng chương trình “Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn” năm 2018; tổ chức hội thảo “Đầu tư xử lý chất thải nhựa ở Việt Nam, cơ hội và thách thức”; tổ chức Hội nghị hỗ trợ tài chính năm 2018,...

Quỹ cũng tích cực phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; rà soát lại các văn bản ban hành nội bộ để bổ sung sửa đổi cho phù hợp các quy định mới của pháp luật và phù hợp Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; xy dựng và hoàn thiện dự thảo Quy chế Quản lý vốn tạm thời nhàn rỗi gửi tại các Ngân hàng thương mại.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam Nguyễn Đức Thuận nhấn mạnh, năm 2018 Quỹ đã thực hiện được một số việc lớn: Hoàn thiện bộ máy Lãnh đạo Quỹ; đã đề xuất và được Ban Cán sự Đảng Bộ đồng ý chủ trương thực hiện các bước cần thiết để chuyển giao cơ sở nhà đất 108 phố Chùa Láng cho Quỹ (sau khi Cục Viễn thám Quốc gia chuyển đến trụ sở mới); trình Bộ ban hành Điều lệ mới, theo đó có Văn phòng đại diện Quỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp nhận Văn phòng Quỹ Môi trường toàn cầu (Văn phòng GEF) từ Vụ Hợp tác quốc tế.

Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2019, Giám đốc Quỹ đề nghị các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu như: nghiệp vụ tín dụng, các hoạt động cân đối nguồn vốn đảm bảo ổn định tăng trưởng tín dụng. Tăng cường công tác đôn đốc thu hồi nợ, xử lý nợ; Thực hiện tốt công tác kiểm soát, phòng ngừa rủi ro; Đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ hỗ trợ lãi suất vay vốn; Đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ tài trợ cho dự án đầu tư bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường các khu vực trọng điểm; Triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ 10% tổng vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường. Tiếp tục nhận ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản. Tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế thông qua các dự án hợp tác, tài trợ cho hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Tiếp tục kiện toàn bộ máy Cơ quan điều hành nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng hoạt động. Sớm ổn định và  đưa Văn phòng đại diện tại Miền Nam đi vào hoạt động.

Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đơn vị trong Quỹ và ý kiến tham gia của lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân biểu dương những thành tích đã đạt được của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam trong năm 2018, đặc biệt tỷ lệ nợ xấu của Quỹ đã giảm xuống dưới 3%.

Năm 2019 sắp tới Quỹ có nhiều nhiệm vụ nặng nề hơn, như: xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; triển khai các nhiệm vụ của cơ quan Đầu mối Quỹ Môi trường toàn cầu (Văn phòng GEF), tiếp nhận và đưa Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động,... Để hoàn thành kế hoạch đã đề ra, Thứ trưởng yêu cầu, Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, ưu tiên, tập trung nhân lực để xây dựng  các văn bản quy phạm pháp luật; sớm thành lập Ban Biên tập, Tổ Soạn thảo để sửa đổi Quyết định về tổ chức hoạt động của Quỹ, Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với Quỹ, để phù hợp với sự phát triển của Quỹ và đảm bảo đúng các quy trình ban hành văn bản văn bản quy phạm pháp luật.

Hai là, ngay trong Quý I năm 2019, xây dựng và ban hành các quy trình nội bộ, trong đó tập trung vào Quy trình lập kế hoạch, Quy trình kế toán, Quy trình thẩm định tín dụng, Quy trình tài trợ ... phù hợp với quy định hiện hành và hoạt động thực tế của Quỹ đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Ba là, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ và các phòng chức năng của Quỹ. Đặc biệt, cần tập trung nguồn lực và các điều kiện cần thiết để đưa Văn phòng đại diện Miền nam đi vào hoạt động, phát huy có hiệu quả Văn phòng này giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn của Quỹ dễ dàng hơn, đem lại hiệu quả cho Quỹ.

Bốn là, xây dựng các quy trình, khung chính sách và biểu mẫu để hướng dẫn cho các địa phương thống nhất các nội dung chi hỗ trợ xử lý môi trường sau bão lũ, đảm bảo thiết thực, phát huy có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ rất có ý nghĩa này của Bộ, tránh để những sai sót xảy ra.

“Năm 2019 và các năm tiếp theo, Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa, cần có quyết tâm mới để khẳng định tính hiệu quả và vai trò không thể thiếu được của Quỹ trong công cuộc bảo vệ môi trường”- Thứ trưởng nhấn mạnh.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link