Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho ngành TN&MT

“Dù là đơn vị mới được thành lập, còn gặp không ít khó khăn nhưng tập thể cán bộ Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đã phát huy tinh thần đoàn kết, cố gắng vượt qua thử thách có những bước đi vững chắc trong giai đoạn đầu xây dựng và phát triển, theo đúng định hướng chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ, từng bước đáp ứng đòi hỏi thực tiễn về nguồn nhân lực chất lượng cao của Ngành và của xã hội” – thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá và ghi nhận các thành tích, kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu Nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đẩy mạnh công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Ngành trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ và tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, người lao động Nhà trường.

_MG_0729%20chon%20resize.jpg

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Tiến sỹ Nguyễn Đức Toàn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm 2018 là năm đầu tiên Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đi vào hoạt động, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, Trường đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự, hoàn thiện công tác sắp xếp, bố trí cán bộ về từng đơn vị. Trên cơ sở đó, nhà trường đã có những kết quả ban đầu, từng bước đáp ứng đòi hỏi thực tiễn về nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành tài nguyên và môi trường và của xã hội.

Trong năm qua, Trường đã đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho 3.496 lượt người/57 lớp, khóa tập huấn, hội nghị. Trong đó, Trường đã tổ chức 5 lớp đào tạo theo nguồn quốc tế như: Giới thiệu Khung môi trường và xã hội; thiết kế khóa học hiệu quả; đào tạo giảng viên nguồn về Khung môi trường và xã hội; đào tạo giảng viên nguồn về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đào tạo giảng viên nguồn về đánh giá tác động môi trường và xã hội của các dự án năng lượng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra. Các giảng viên, giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên là những người có kinh nghiệm về quản lý Nhà nước và các chuyên gia có kiến thức thực tiễn phong phú, có kinh nghiệm đã nhiệt tình truyền đạt, truyền thụ đầy đủ nội dung kiến thức, kỹ năng theo chương trình, tài liệu quy định và cung cấp cho học viên nhiều kiến thức thực tiễn;.

Giảng viên và Học viên đã tổ chức các cuộc giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở các địa phương. Trường đã trở thành cầu nối, kênh trao đổi hiệu quả, gắn kết hệ thống quản lý tài nguyên và môi trường từ Trung ương tới địa phương, phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực tế triển khai công việc, tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp, chuyển tải trung thực nhất những băn khoăn, trăn trở và những kiến nghị, đề xuất của địa phương tới Trung ương, giúp “hiến kế” những cách làm hay, mô hình tốt từ thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tính chuyên nghiệp và hội nhập của toàn ngành tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đến nay, Trường đã xây dựng và phát triển mạng lưới giảng viên rộng khắp, ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ và các tổ chức quốc tế uy tín; tổ chức tập huấn cho giảng viên nguồn của Trường, phát triển nguồn nhân lực cho trường cũng như địa phương...

_MG_0705%20chon_resize.JPG

Tiến sỹ Nguyễn Đức Toàn - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tại Hội nghị

Về nhiệm vụ năm 2019, Hiệu trưởng Nguyễn Đức Toàn cho biết, Nhà trường xác định và phấn đấu: Hoàn thành 100% các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn được giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch được phê duyệt; phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ rà soát các chương trình, tài liệu hiện có để bổ sung, cập nhật; nghiên cứu, đề xuất Bộ cho phép xây dựng các chương trình, tài liệu mới phục vụ đào tạo, bồi dưỡng nhằm bám sát và đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác ngành tài nguyên và môi trường.

Nhà trường cũng sẽ triển khai các hoạt động bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng, thực tập chuyên ngành tài nguyên và môi trường cho đối tượng là sinh viên, học viên sắp tốt nghiệp của các Học viện, Trường đại học. Đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ cho cán bộ ngành tài nguyên và môi trường các địa phương trên cả nước.

Bên cạnh đó, Trường cũng sẽ nghiên cứu, xây dựng và ban hành quy trình khảo thí đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường; và đặc biệt sẽ phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ chỉnh sửa và báo cáo Bộ ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức cho phù hợp tình hình thực tiễn…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như đại diện một số phòng ban đã phát biểu đóng góp ý kiến để tăng cường hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Nhà trường trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

_MG_0726%20chon_resize.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận và biểu dương tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Trường trong năm 2018 với những cố gắng trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức trong giai đoạn đầu xây dựng và phát triển.

Theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, dù là đơn vị mới được thành lập, còn gặp không ít khó khăn nhưng tập thể cán bộ Nhà trường đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua thử thách có những bước đi vững chắc ban đầu và cơ bản đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong giai đoạn đầu xây dựng và phát triển, theo đúng định hướng chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ, từng bước đáp ứng đòi hỏi thực tiễn về nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Tài nguyên và Môi trường và của xã hội.

Với số lượng 57 khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho hơn 3496 lượt học viên trong và ngoài Bộ và được các tổ chức quốc tế đánh giá cao trong hợp tác và tổ chức lớp học đã khẳng định được tên tuổi và vị trí của Nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành tài nguyên và môi trường trong toàn quốc.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng tin tưởng trong năm 2019, Nhà trường sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần vào thành tích chung của cả Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Để làm được điều đó, Thứ trưởng yêu cầu Nhà trường tập trung vào một số nội dung chính như: Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, từ cấp lãnh đạo Nhà trường đến các cấp lãnh đạo phòng, khoa; xây dựng kế hoạch, phương án và cách thức thực hiện nhiệm vụ năm 2019 một cách cụ thể, chi tiết báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng cần tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Bộ; tích cực, chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên trong Trường cũng như đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có chất lượng, có trình độ sư phạm đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị khác ngoài Bộ.

Thứ trưởng cũng đề nghị Trường tiếp tục tận dụng sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US EPA)... nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Trường cũng như của ngành tài nguyên và môi trường; Hướng đào tạo, bồi dưỡng các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ từ nhu cầu cá nhân, đơn vị sang đề xuất theo yêu cầu chất lượng để tăng hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng.

Đặc biệt Trường cần phối hợp với các địa phương tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ cấp xã, huyện, tỉnh, đến thành phố về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như kỹ năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đang nóng hiện nay như: đất đai; môi trường; biển và hải đảo, tài nguyên nước....

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng đề nghị các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ làm tốt công tác phối hợp, giúp đỡ Trường trong công tác kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất; kết nối liên kết với các tổ chức quốc tế.... nhất là việc rà soát lại chất lượng, tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chuẩn bổ nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức qua đó xây dựng các phương án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao hiệu quả, đảm bảo các yêu cầu theo đề án vị trí việc làm cũng như công tác điều động, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân  đề nghị: “Năm 2019 là năm bản lề đối với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, tôi yêu cầu tập thể cán bộ nhà Trường tiếp tục giữ vững và phát huy sức mạnh đoàn kết tập thể, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để không ngừng phát triển và hoàn thiện, xứng đáng với vinh dự và trọng trách mà Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ giao phó, sự tin tưởng của các đối tác trong nước và quốc tế, đáp ứng tốt nhu cầu của học viên và thực tiễn công tác của ngành Tài nguyên và Môi trường phù hợp với yêu cầu phát triển của kinh tế - xã hội đất nước”.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link