Viện Khoa học đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị
 
 
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 

Theo báo cáo của Viện, trong năm 2018, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ chủ trì thực hiện 33 nhiệm vụ khoa học công nghệ gồm 24 đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm và 09 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Các nhiệm vụ tiếp tục được Viện thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ. Viện đã hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ, ký hợp đồng triển khai các đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020 và một số đề tài cấp bộ, cấp cơ sở khác. Viện cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện nghiệm thu và kết thúc Dự án “Tăng cường năng lực chuyển giao công nghệ cho các Trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ”.

Công tác mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế luôn được Viện chú trọng đẩy mạnh. Trong năm 2018, Viện đã tiếp Đoàn công tác của Hiệp hội các nhà khảo sát quốc tế (FIG) thăm và khảo sát công tác chuẩn bị cho tuần lễ FIG tại Việt Nam năm 2019, và Đoàn công tác Nhật Bản về hệ thống trạm CORS phục vụ kiểm soát không lưu và an toàn bay. Viện cũng phối hợp với các đối tác quốc tế tổ chức các hội thảo chuyên đề nhằm trao đổi công nghệ mới trong lĩnh vực đo vẽ ảnh và viễn thám.

Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Lê Anh Dũng phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, Viện cũng duy trì công tác đào tạo sau đại học trình độ tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh và phát thành ạp chí khoa học 04 số mỗi năm; duy trì hoạt động của thư viện và kho thiết bị phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai dự án chuyên môn.

Song song với công tác chuyên môn, Viện đã kiện toàn chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy; hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập đã được Bộ phê duyệt; và tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, tạp chí và đào tạo; thực hiện các dự án, nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế…

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao và biểu dương các kết quả mà Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã đạt được trong năm 2018.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Viện đầu ngành trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, Thứ trưởng đề nghị Viện nghiên cứu Luật Đo đạc và Bản đồ mới được ban hành để xây dựng Chiến lược phát triển Viện trong giai đoạn mới, nhằm đáp ứng việc triển khai thực hiện Luật cũng như cho tương lai phát triển của ngành đo đạc và bản đồ.

Liên quan tới hoạt động khoa học và công nghệ của Viện, Thứ trưởng đề nghị Viện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được Nhà nước và Bộ giao. “Bộ sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện về trang thiết bị, phòng làm việc để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện.” – Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nói.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cũng trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài nguyên và Môi trường cho các tập thể và cá nhân của của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa tặng Cờ thi đua của Bộ TN&MT cho 2 đơn vị của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành tài nguyên và môi trường năm 2017 cho 2 cá nhân

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link