Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản

Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

Thứ trưởng Trần Quý Kiên tham dự và phát biểu chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia trong năm 2019, trong đó, Thứ trưởng quan tâm, nhấn mạnh tới việc cần phải tiếp tục hoàn thiện quy trình Hội đồng phê duyệt đề án thăm dò khoáng sản, đảm bảo thực hiện công việc bài bản, khoa học, không phát sinh thủ tục hành chính.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; và toàn thể cán bộ, công chức của Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia (sau đây gọi là Văn phòng Hội đồng).

Báo cáo kết quả hoạt động của năm 2018, ông Đặng Văn Lãm, Chánh Văn phòng Hội đồng cho biết, Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng đã chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc các quyết định, chỉ thị và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Hội đồng, đặc biệt là công tác cải cách hành chính, hướng về cơ sở. Văn phòng đã chủ động rà soát và đề xuất đơn giản hóa các thủ tục hành chính không còn phù hợp, thực hiện nghiêm túc công tác xử lý văn bản trên hệ thống thông tin điện tử của Bộ, đã giảm bớt thời gian xử lý và các văn bản giấy không cần thiết. Công tác tiếp nhận và trả kết quả các báo cáo thăm dò khoáng sản được thực hiện thông qua Văn phòng một cửa của Bộ. Nhìn chung, thời gian và tiến độ xử lý các báo cáo thăm dò khoáng sản đều tuân thủ đúng theo quy định hiện hành.

Trong năm 2018, Văn phòng đã tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định 27 hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và báo cáo tổng hợp tài liệu tính trữ lượng khoáng sản, trong đó đã trả kết quả 23 báo cáo, còn 4 báo cáo đang trình Lãnh đạo Hội đồng. Các báo cáo đều được Văn phòng Hội đồng kiểm tra chi tiết, đánh giá đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Đồng thời, theo đề nghị của tổ chức thăm dò khoáng sản, Văn phòng Hội đồng đã tổ chức 20 Đoàn công tác thực địa để kiểm tra tài liệu, hướng dẫn công tác thu thập tài liệu, lập báo cáo tổng kết công tác thăm dò khoáng sản.

Ông Đặng Văn Lãm, Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

Để nâng cao chất lượng thẩm định, Văn phòng đã chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ, đặc biệt là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trong việc thẩm định đề án thăm dò khoáng sản và xác định trữ lượng khoáng sản trong phạm vi đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản. Văn phòng Hội đồng đã tổ chức các đoàn công tác đến Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Bắc Giang, Phúc Yên, Bình Định, Trà Vinh, Sơn La để khảo sát đánh giá và hướng dẫn thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của các địa phương.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đánh giá cao kết quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng trong năm 2018, đặc biệt trong công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực. "Về thực hiện các quy trình, thủ tục liên quan đến công tác thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản, Văn phòng Hội đồng đã có nhiều cố gắng, đạt được sự hài lòng cao của người dân và doanh nghiệp, đóng góp chung vào kết quả thực hiện cải cách hành chính của lĩnh vực địa chất và khoáng sản" -  Ông Phạm Tân Tuyến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nói.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị và cán bộ, công chức của Văn phòng Hội đồng cũng phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến để Văn phòng Hội đồng thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao kết quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia. Sự phối hợp giữa các đơn vị trong thẩm định bảo cáo trữ lượng khoáng sản đã được thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Thứ trưởng đề nghị Văn phòng Hội đồng tiếp tục phát huy kết quả đạt được để thực hiện tốt công tác chuyên môn trong năm 2019, nhất là cần tiếp tục đề xuất, hoàn thiện quy trình Hội đồng phê duyệt đề án thăm dò khoáng sản, đảm bảo thực hiện công việc bài bản, khoa học, không phát sinh thủ tục hành chính.

Thứ trưởng cũng đề nghị Văn phòng Hội đồng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để giải quyết những đề nghị của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản đảm bảo đúng quy trình và rút ngắn thời gian xử lý.

Bên cạnh các nhiệm vụ năm 2019, Thứ trưởng Trần Quý Kiên mong muốn Văn phòng Hội đồng kiện toàn, ổn định nhân sự, tổ chức bộ máy để tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Hội đồng.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link