Vụ Hợp tác quốc tế

Tăng cường trao đổi, phối hợp với các quốc gia có thế mạnh về tài nguyên và môi trường; ký kết các Biên bản Thỏa thuận hợp tác về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu như thỏa thuận hợp tác với Hàn Quốc, Ấn Độ, Ý, Pháp, Đài Loan... Tổ chức thành công Kỳ họp Đại hội đồng GEF lần thứ 6 và các sự kiện liên quan tại TP. Đà Nẵng.

Chủ động thông tin đến các đối tác quốc tế hoặc phối hợp với các đơn vị ngoài Bộ tuyên truyền, phố biến các nội dung chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Chính phủ về tài nguyên và môi trường; tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện có liên quan đến các hoạt động quản lý Nhà nước của Bộ như Lễ phát động Chống rác thải nhựa... cũng như phối hợp với các đối tác quốc tế để tuyên truyền về các hoạt động hiệu quả và thành công của Bộ trong ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường thông qua việc tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam trong các Công ước quốc tế Bộ được giao là cơ quan đầu mối và chủ trì, thực hiện.

Tin xem nhiều