Giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; tăng cường vận hành đường dây nóng về môi trường để tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân, cộng đồng về môi trường

Năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp các Bộ, ngành, địa phương có các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như Công ty Formosa tại tỉnh Hà Tĩnh (FHS), Nhà máy giấy Lee&Man tại tỉnh Hậu Giang, Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn tại tỉnh Thanh Hóa, các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân tại tỉnh Bình Thuận, các nhà máy nhiệt điện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh… để tổ chức giám sát chặt chẽ về môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm, vận hành thương mại, không để xảy ra các sự cố môi trường.

Sau sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung liên quan đến Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), một phương thức và tư duy quản lý mới các vấn đề môi trường đã được hình thành, trọng tâm là chuyển đổi từ bị động giải quyết sang chủ động kiểm soát, làm chủ công nghệ giám sát, phòng ngừa ô nhiễm, đảm bảo các dự án lớn tiềm ẩn nguy cơ cao từ ô nhiễm môi trường được kiểm soát chặt chẽ, đầu tư các công trình hạng mục công trình xử lý, giám sát đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đến nay nhiều dự án lớn, trong đó có FHS, Công ty Lee&Man tại Hậu Giang, Alumin Nhân Cơ, Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; Công ty Cổ phần thép Hòa Phát - Dung Quất, một số nhà máy nhiệt điện... đã được kiểm soát chặt chẽ về bảo vệ môi trường để đi vào vận hành chính thức, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, cụ thể: sau khi vận hành cả 2 lò cao, FHS dự kiến đóng góp 1,27% GDP Việt Nam trong năm 2018; dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn sau 6 tháng đi vào hoạt động dự kiến đóng góp cho ngân sách trên 8.000 tỷ đồng… Phương thức và tư duy quản lý mới này đã tiếp tục được cụ thể và thể chế hoá trong Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ môi trường; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đơn giản hoá thủ tục hành chính đối với các dự án ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường, tăng cường tiền kiểm đi đôi hậu kiểm đối với các dự án tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường.

 Các địa phương đã chú trọng lựa chọn, thu hút các dự án công nghệ cao, dự án có tỷ lệ đầu tư về môi trường lớn, từng bước tiệm cận hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng tăng trưởng. Nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường, chủ động triển khai các biện pháp giám sát trong quá trình thử nghiệm và vận hành kết nối trực tuyến với hệ thống giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường không để phát sinh các sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, qua đó chặn đà suy giảm môi trường.

Trong năm 2018 tiếp tục vận hành có hiệu quả đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường trên phạm vi cả nước. Tính đến cuối năm 2018, đường dây nóng tiếp nhận 857 thông tin phản ánh, kiến nghị về các vụ việc gây ô nhiễm môi trường, đã xử lý dứt điểm 359 vụ việc, 498 thông tin phản ánh đang được các địa phương trong cả nước xử lý; góp phần thay đổi nhận thức, hành vi, trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với môi trường.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link