Bến Tre

Bến Tre: Tổng kết công tác ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2018

Ngày 10/01, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bến Tre đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của ngành TN&MT. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Trương Duy Hải đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

H1

Ông Trương Duy Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Chinh, Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre cho biết: Năm 2018, công tác quản lý nhà nước về TN&MT tại Bến Tre cơ bản được triển khai đúng theo yêu cầu kế hoạch đặt ra. Sở TN&MT đã làm tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh Bến Tre ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thống nhất, chặt chẽ trong việc quản lý, cải cách thủ tục hành chính.

Sở TN&MT cũng đã tham mưu UBND tỉnh Bến Tre để trình Chính phủ xem xét phê duyệt Dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh Bến Tre. Đồng thời, trình UBND tỉnh tạm phê quyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 8/9 huyện, thành phố; và phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của 9/9 huyện, thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Chinh, điểm nổi bật của ngành TN&MT Bến Tre trong năm 2018, đó là kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực TN&MT đạt kết quả khá cao. Trong đó, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức đạt 89,8%, cho cá nhân đạt 94,5%, Tính đến nay, đã hoàn thành công tác chuẩn bị triển khai dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)”.

H2

Ông Nguyễn Văn Chinh, Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre báo cáo tại Hội nghị

Sở TN&MT Bến Tre đang triển khai thực hiện kết quả của Dự án “Thực hiện phân vùng chức năng đới bờ tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”; thực hiện Dự án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bến Tre”, đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư về các khu vực cần thiết lập danh mục và xin ý kiến của Bộ, ngành làm cơ sở UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt danh mục trong tháng 01/2019.

Ông Nguyễn Văn Chinh cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại cần khắc phục ngay trong thời gian tới. Đó là tình hình quản lý sử dụng đất đai hiệu quả chưa cao; trọng tâm là vấn đề sử dụng đất chưa phù hợp với Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất, có nhiều trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, một số dự án chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả.

Ông Chinh cũng cho rằng, tình hình ô nhiễm môi trường trong cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản còn xảy ra, một số nơi gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, tiến độ xây dựng tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới còn chậm; việc xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như bãi rác Phú Hưng, xây dựng Nhà máy xử lý rác còn chậm so với kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre, ông Trương Duy Hải đánh giá cao những kết quả đạt được có hướng chuyển biến tích cực của ngành TN&MT Bến Tre trong năm 2018. Đồng thời, ông Trương Duy Hải cũng đề nghị ngành TN&MT Bến Tre cần chủ động thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2019 đúng theo kế hoạch đã đặt ra.

H3

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 ngành TN&MT Bến Tre

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của Tỉnh ủy Bến Tre với chủ đề “Tiếp tục tăng tốc tạo bức phá”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre còn đề nghị ngành TN&MT tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ đất Nhà nước quản lý; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)”.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, ông Trương Duy Hải yêu cầu Sở TN&MT Bến Tre sớm hoàn thành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý môi trường; thực hiện các giải pháp khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tổ chức thanh, kiểm tra chuyên ngành về khai thác khoáng sản; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi tiếp tay cho các đối tượng khai thác cát trái phép; tập trung vào điều tra trữ lượng các nguồn tài nguyên, lập phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; đẩy nhanh tiến độ đấu thầu khai thác mỏ cát để đưa vào sử dụng...

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link