Cần Thơ

Tài liệu đính kèm: Tải về

Sở TN&MT Cần Thơ có Báo cáo số 4296/BC-STNMT ngày 17/12/2018 báo cáo về công tác quản lý TN&MT năm 2018 và phương hướng năm 2019.

Báo cáo tập trung đánh giá các kết quả đạt được của công tác QLTN&MT trên địa bàn Cần Thơ và phương hướng cho năm 2019.

Tin xem nhiều