Kon Tum

Tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường Kon Tum năm 2018

Chiều 04/01, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết ngành TN&MT năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Ông Phạm Đức Hạnh - Giám đốc Sở TN&MT Kon Tum chủ trì Hội nghị.

TUM1

Ông Phạm Đức Hạnh - Giám đốc Sở TN&MT Kon Tum chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Võ Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở TN&MT Kon Tum cho biết: Trong năm qua, Sở TN&MT đã xây dựng phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực TN&MT trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã phát huy tác dụng, hoạt động hiệu quả.

Trong lĩnh vực đất đai, các văn bản điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Kon Tum đã được Chính phủ phê duyệt. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giao đất, cho thuê đất được thực hiện nghiêm chỉnh. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất được đẩy mạnh.

Năm 2018, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Kon Tum cấp 20 giấy phép về khoáng sản; phê duyệt trữ lượng báo cáo kết thăm dò 09 dự án; xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho 21 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền trên 6,5 tỷ đồng; tham mưu phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2018 và triển khai tổ chức đấu giá đối với 09 điểm mỏ.

TUM2

03 cá nhân Sở TN&MT Kon Tum nhận Bằng khen của Bộ TN&MT

Trong lĩnh vực tài nguyên nước, Sở TN&MT Kon Tum đã cấp 06 giấy phép tài nguyên nước, phê duyệt 14 hồ sơ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước với số tiền trên 1,8 tỷ đồng; triển khai Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; hoàn thiện đề cương nhiệm vụ hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Về quản lý môi trường, toàn ngành TN&MT đã triển khai hơn 50 lượt kiểm tra, giám sát việc bảo vệ môi trường (BVMT) của các cơ sở sản xuất, dịch vụ; tổ chức tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc nước thải của 11 nhà máy và 01 khu công nghiệp; có 17/20 cơ sở sản xuất kinh doanh đã nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đạt loại A. Công tác thu phí BVMT đối với nước thải đạt trên 325 triệu đồng.

Công tác thanh, kiểm tra được ngành TN&MT Kon Tum thực hiện thường xuyên, phát hiện các tồn tại, sai phạm của các tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý về TN&MT theo quy định pháp luật. Trong năm 2018, Thanh tra Sở TN&MT Kon Tum đã ban hành 11 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 cá nhân và 10 tổ chức với số tiền trên 271 triệu đồng.

Tại Hội nghị đã có 14 lượt ý kiến từ trưởng các cơ quan, đơn vị ngành TN&MT nêu rõ những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Trong đó, những vấn đề nổi cộm được nhắc đến như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các huyện Ngọc Hồi, Ia H’drai; vấn đề môi trường, ô nhiễm rác thải tại huyện Tu Mơ Rông; ô nhiễm mùi hôi từ cơ sở thu gom, chế biến mủ cao su…

TUM3

Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Sở TN&MT Kon Tum

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Đức Hạnh - Giám đốc Sở TN&MT Kon Tum nhấn mạnh: “Muốn làm tốt công tác của ngành TN&MT thì phải tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng từ tập thể. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là người đứng đầu. Hơn nữa, cần đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ 4.0 trong giải quyết các thủ tục hành chính”.

Năm 2019, ngành TN&MT Kon Tum sẽ xây dựng, hoàn thiện các chính sách, pháp luật; kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực quản lý; phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường phân cấp quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính; kịp thời kịp thời tháo gỡ, tìm nguyên nhân để khắc phục hạn chế yếu kém, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý ngành TN&MT.

Kết thúc Hội nghị, Sở TN&MT Kon Tum cũng đã tổ chức trao Bằng khen của Bộ TN&MT cho 03 cá nhân Sở TN&MT Kom Tum vì đã có thành tích trong phong trào thi đua chuyên đề Kỷ niệm 15 năm thành lập Bộ TN&MT. Đồng thời, trao tặng Giấy khen của Sở TN&MT Kon Tum cho 21 tập thể và 124 cá nhân ngành TN&MT vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link