Đắk Nông

Triển khai nhiệm vụ ngành Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông 2019

Ngày 10/01, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành TN&MT. Hội nghị do ông Đàm Quang Trung, Giám đốc Sở TN&MT Đắk Nông chủ trì.

nong1

Ông Đàm Quang Trung, Giám đốc Sở TN&MT Đắk Nông chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở TN&MT Đắk Nông cho biết, trong năm 2018, ngành TN&MT đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, các chính sách pháp luật mới ban hành của địa phương và Trung ương về lĩnh vực TN&MT. Cụ thể, triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 03/06/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Nông ban hành các chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Cùng với đó, ngành TN&MT tích cực phối hợp với các Sở, ngành và các địa phương đẩy mạnh công tác quản lý khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường; tăng cường công tác cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác cũng như triển khai các dự án phù hợp, đúng với quy định pháp luật. 

Trong năm qua, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ngành TN&MT Đắk Nông thực hiện khá hiệu quả. Trong đó, cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh 14.5584 trường hợp. Hiện tại, đã hoàn thành công tác đo đạc và đang hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn 4 huyện. Thời gian tới, tiếp tục xây dựng dữ liệu cho 4 huyện còn lại của tỉnh. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ ở các đơn vị khai thác khoáng sản và các công ty môi trường cũng được ngành TN&MT chú trọng.

Tại Hội nghị, đại diện các phòng, ban của Sở TN&MT Đắk Nông đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, việc quản lý triển khai kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thực sự được chú trọng; các đơn vị hoạt động khai thác cát vẫn chưa thực hiện xong việc đăng kiểm, đăng ký số lượng phương tiện hoạt động khai thác khoáng sản.… Bên cạnh đó, công tác quản lý, phối hợp giữa các địa phương, các Sở ngành chưa thống nhất và thiếu tính đồng bộ.

nong2

Quang cảnh Hội nghị tổng kết năm 2018 ngành TN&MT Đắk Nông

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đàm Quang Trung - Giám đốc Sở TN&MT Đắk Nông cho biết, để khắc phục những tồn tại, hạn chế; ngành TN&MT cần tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu trọng tâm trong năm 2019. Trong đó, triển khai nhiệm vụ cụ thể theo chương trình, kế hoạch của Bộ TN&MT và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt; tham mưu đề xuất với Bộ TN&MT, UBND tỉnh Đắk Nông hoàn thiện các cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, ngành TN&MT cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực như: đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước…; kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, để ngành TN&MT đạt được những kết quả tốt hơn trong năm 2019 và những năm tiếp theo, lãnh đạo Sở TN&MT Đắk Nông cũng đề nghị, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các phòng, ban chuyên môn của Sở TN&MT trong quá trình triển khai thực các vấn đề chuyên môn cũng như theo dõi, giám sát hoạt động thực tế…

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link