Quốc hội thông qua Báo cáo khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Quốc hội thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Theo đó, Dự án quan trọng cấp quốc gia trong hoạt động vận tải hàng không quốc tế sẽ được áp dụng khung chính sách riêng để thúc đẩy thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tổng diện tích đất thu hồi 5.364 ha của 26 tổ chức và 4.864 hộ gia đình, cá nhân.

Trong đó, 5.000 ha đất thực hiện xây dựng hệ thống Cảng hàng không quốc tế Long Thành, 364 ha đất thực hiện xây dựng 02 khu tái định cư để bố trí đất ở cho người dân thuộc địa bàn 6 xã trên địa bàn huyện Long Thành. Với tính chất đặc biệt quan trọng, Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2018.

Tin xem nhiều