Tìm thấy nước ngọt tại đảo Bạch Long Vĩ

Đầu năm 2018 đã tìm ra và khoan thành công 2 lỗ khoan (BLV1 và BLV2) tại huyện đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng với độ sâu 80m, đạt lưu lượng tương đương là 0,526l/s, 0,35l/s nước ngọt, tương đương với lưu lượng tổng cộng là 75m3/ngày; xây dựng, chuyển giao trạm xử lý nước để đưa vào sử dụng cho sinh hoạt. Phát hiện này góp phần quan trọng trong việc mở ra hướng giải quyết tình trạng thiếu nước ngọt cho nhân dân các khu vực miền núi, biên giới, hải đảo của nước ta cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội.

Các nhà khoa học Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ Tài nguyên - môi trường) đã tìm ra nguồn nước ngọt, khoan thành công hai giếng cấp với trữ lượng an toàn 100m3/ngày ngay tại đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

Những ngày đầu năm 2018 đã tìm ra và khoan thành công 2 lỗ khoan (BLV1 và BLV2) tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng với độ sâu 80m, đạt lưu lượng tương đương là 0,526l/s, 0,35l/s nước ngọt, tương đương với lưu lượng tổng cộng là 75m3/ngày; xây dựng và chuyển giao trạm xử lý nước để đưa vào sử dụng cho sinh hoạt. Phát hiện này góp phần quan trọng trong việc mở ra hướng giải quyết tình trạng thiếu nước ngọt cho nhân dân các khu vực miền núi, biên giới, hải đảo của nước ta cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay sau khi tìm được mạch nước, huyện đảo Bạch Long Vỹ đã khẩn trương xây dựng trạm xử lý cấp nước để phục vụ nhân dân. Như vậy, với 4 giếng khoan hiện có, đáp ứng được 90m3/ngày và còn thiếu khoảng 120m3/ngày. Dự kiến hai hồ chứa nước ngọt với dung tích 48.000 m3 sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2018.

Những năm qua, đảo Bạch Long Vỹ luôn trong tình trạng thiếu nước ngọt. Vào mùa khô năm 2017, tình trạng thiếu nước gay gắt đã xảy ra trên đảo. Người dân đã phải mua nước ngọt với giá từ 50.000 - 100.000 đồng/m3. Vất vả hơn là những ngư dân trên biển, họ phải mua nước ngọt với giá cao gấp đôi, gấp ba và nhiều khi còn không có nước để mua.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link