Tạp chí TN&MT

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2019

Chiều ngày 09/01, tại Hà Nội, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đề nghị Tạp chí Tài nguyên và Môi trường sâu sát hơn nữa đối với các hoạt động của Bộ để từ đó khai thác thêm nhiều nội dung thông tin chuyên sâu nhằm phục vụ cho việc phát triển nội dung Tạp chí ngày càng chuyên biệt, có hàm lượng khoa học cao hơn nữa.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của Tạp chí.

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2019, Tạp chí có nhiều đổi mới trong thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành; xuất bản Tạp chí đúng kỳ, duy trì các chuyên mục, đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh... Đã xuất bản 24 số định kỳ; trong đó đã đăng tải nhiều bài viết về lý luận, thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Nội dung đã đáp ứng nhu cầu bạn đọc trong và ngoài Ngành. Bên cạnh đó, Tạp chí đã tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của dân tộc, của Ngành như: Ngày nước thế giới, Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày đa dạng sinh học; Chiến dịch làm sạch thế giới …

Đặc biệt, trong năm qua, Tạp chí đã phối hợp với một số cơ quan đơn vị trong Bộ tuyên truyền các vấn đề về Ngành; xây dựng các số chuyên đề như: Chuyên đề kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam; xuất bản chuyên đề về Rác thải rắn …

Toàn cảnh Hội nghị

Về kế hoạch trong năm 2020, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ; bám sát công tác tuyên truyền, xây dựng thể chế, chính sách pháp luật tài nguyên môi trường; triển khai thực hiện chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường ở địa phương, cơ sở; đặc biệt chú ý triển khai Luật Đo đạc và Bản đồ, sửa đổi Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường; quản lý chất thải rắn; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững … Xây dựng các chuyên đề, các bài viết có nội dung chuyên sâu, có hàm lượng khoa học đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về lý luận và nghiệp vụ khoa học.

Tổng Biên tập Tạp chí Tài nguyên và Môi trường Đào Xuân Hưng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có những góp ý cởi mở, chân thành, sâu sát đối với định hướng triển khai nhiệm vụ của Tạp chí trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã đạt được trong năm 2019. Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng đề nghị Tạp chí cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị truyền thông của Bộ cùng nhau xây dựng một kho dữ liệu thông tin, truyền thông về ngành Tài nguyên và Môi trường để kho dữ liệu đó trở thành tài nguyên chung để bảo quản, khai thác hợp lý, hiệu quả.

Tạp chí cần sâu sát hơn nữa đối với các hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường để từ đó khai thác thêm nhiều nội dung thông tin chuyên sâu nhằm phục vụ cho việc phát triển nội dung Tạp chí ngày càng chuyên biệt, có hàm lượng khoa học cao hơn nữa.

“Tôi thấy những báo cáo chuyên đề của các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ có nhiều nội dung khoa học rất sâu, rất hấp dẫn. Nếu Tạp chí biết khai thác, tổng hợp và truyền tải lại dưới góc nhìn của mình thì chắc chắn người dân, bạn đọc sẽ tiếp cận dễ dàng hơn đối với những vấn đề chuyên sâu của Ngành. Hơn nữa, đó cũng chính là những nguồn dữ liệu quan trọng, độc quyền mà Tạp chí có thể khai thác, xây dựng vào kho dữ liệu chung của ngành Tài nguyên và Môi trường” – Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

Thay mặt cho toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên và người lao động của Tạp chí, phát biểu tại Hội nghị, Tổng Biên tập Tạp chí Tài nguyên và Môi trường Đào Xuân Hưng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, đóng góp của Thứ trưởng Lê Công Thành cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tổng Biên tập Đào Xuân Hưng tin tưởng với những đóng góp của các đại biểu, thời gian tới, tạp chí sẽ có những điều chỉnh, đổi mới nhằm tạo ra những kết quả tốt nhất đáp ứng mong muốn của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và bạn đọc trong và ngoài Ngành.

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link