Văn phòng Thường trực UB sông Mê Công Việt Nam

Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Chiều ngày 24/12, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam (Văn phòng) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Văn phòng trong năm qua; đồng thời mong rằng trong năm 2020, Văn phòng tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất cơ chế tăng cường hợp tác với các quốc gia thành viên thuộc Ủy hội sông Mê Công quốc tế, cơ chế chia sẻ nguồn nước xuyên biên giới nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước ở lưu vực sông Mê Công.

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự có đại diện lãnh đạo các Vụ: Tổ chức cán bộ, Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Tổng cục Khí tượng thủy văn, Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Viện Khoa học tài nguyên nước.

Báo cáo công tác năm 2019, ông Lê Đức Trung - Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết, trong năm qua, Văn phòng tiếp tục duy trì và tăng cường hiệu lực công tác chỉ đạo điều hành triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động hợp tác của Ủy hội sông Mê Công quốc tế; tiếp tục phối hợp với các quốc gia thành viên của Ủy hội tổ chức thực hiện Tuyên bố chung Siêm Riệp, Kế hoạch Chiến lược 2016-2020 của Ủy hội sông Mê Công quốc tế và các quyết định của Hội đồng, Ủy ban Liên hợp Ủy hội; thực hiện tham vấn Dự án thủy điện dòng chính Pắc Lay của Lào.

Ông Lê Đức Trung - Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trình bày báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, thực hiện hoạt động chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Chính phủ, Văn phòng đã thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ và đột xuất, tham mưu kịp thời cho Chính phủ về các vấn đề thủy điện trên dòng chính sông Mê Công và các hoạt động phát triển của các quốc gia thượng nguồn; tổ chức thành công Hội nghị toàn thể năm 2019 của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và triển khai các kết quả của Hội nghị. Đặc biệt, trong năm 2019, Văn phòng đã hoàn thành tốt vai trò đầu mối tham gia trong các hoạt động hợp tác song phương với Campuchia, Lào, hợp tác đa phương Mê Công - Lan Thương, hợp tác đa phương các sáng kiến hợp tác vùng khác.

Về kế hoạch triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Chánh Văn phòng Thường trực Lê Đức Trung cho hay, Văn phòng sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, tham gia các hoạt động hợp tác trong Ủy hội sông Mê Công quốc tế; tiếp tục công tác tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, các hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường; cùng với đó tăng cường hiệu quả hoạt động của Văn phòng Thường trực.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự đã chia sẻ, đóng góp những ý kiến cụ thể về công tác tổ chức cán bộ, thông tin tuyên truyền, thi đua khen thưởng, đảng - đoàn thể; sự phối hợp hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn để trong năm 2020 Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trong năm 2019. Mặc dù với số lượng cán bộ công chức tại Văn phòng giảm so với năm trước, tuy nhiên Văn phòng vẫn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc.

Đối với nhiệm vụ năm 2020, Thứ trưởng đề nghị Văn phòng cần tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác của Ủy hội, trong đó tăng cường mạng quan trắc tài nguyên nước và môi trường xuyên biên giới, đặc biệt tập trung vào quan trắc tác động của công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê công; tăng cường các hoạt động cảnh báo, dự báo lũ, hạn hán; hoàn thiện và triển khai thực hiện hướng dẫn về thiết kế các đập thủy điện trên dòng chính, hướng dẫn đánh giá tác động xuyên biên giới, các chiến lược hợp tác cho các lĩnh vực; tăng cường hợp tác với các Đối tác đối thoại và các đối tác phát triển.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường cơ sở dữ liệu của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, kết nối với cơ sở dữ liệu của Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Hệ thống cơ sở dữ liệu được kết nối, sử dụng chung và tích hợp dữ liệu liên ngành, liên vùng trở thành cơ sở quan trọng cho các hoạt động liên quan đến khai thác, quản lý và sử dụng tài nguyên nước từ lưu vực sông Mê Công.

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, Văn phòng Thường trực sông Mê Công Việt Nam phải tiếp tục bám sát các hoạt động phát triển trên lưu vực, có những nhận thức mới, hoạt động mới, nhất là cần tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất các cơ quan chức năng tăng cường hợp tác với các quốc gia thành viên thuộc Ủy hội sông Mê Công quốc tế, cơ chế chia sẻ nguồn nước xuyên biên giới nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước lưu vực sông Mê Công.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link