Tài nguyên nước

Tập trung thực hiện lập quy hoạch tài nguyên nước quốc gia

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm mà Thứ trưởng Lê Công Thành chỉ đạo Cục Quản lý Tài nguyên nước tập trung thực hiện trong năm 2020 tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tổ chức ngày 08/01.

 

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm 2019, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tích cực triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao bảo đảm tiến độ và chất lượng. Cụ thể, Cục đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung 5 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Đồng Nai, sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Cả, sông Srêpốk theo đúng tiến độ được giao và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cục đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước toàn quốc; xây dựng Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp với Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản...

Trong năm 2019, Cục đã thực hiện việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại 5 tỉnh và thành phố; kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long...

Về cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, Cục đã thẩm định, trình Bộ cấp 212 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước; trình Bộ phê duyệt tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 553 tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất.

Về hợp tác quốc tế, Cục đã tích cực hợp tác về tài nguyên nước với các quốc gia trong khu vực có chung nguồn nước với Việt Nam; tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ hợp tác Ủy hội sông Mê Công quốc tế, hợp tác Mê Công - Lan Thương;... Về khoa học công nghệ, Cục đã thực hiện 12 đề tài, 02 nhiệm vụ khoa học công nghệ đúng tiến độ, đạt yêu cầu chất lượng, làm cơ sở lý luận cho việc xây dựng các quy định pháp luật về tài nguyên nước

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Cục Quản lý tài nguyên nước trong năm 2019, đồng thời; mong muốn tiếp tục phối hợp với Cục thực hiện các nhiệm vụ chung như: tăng cường chia sẻ dữ liệu tài nguyên nước; theo dõi vận hành liên hồ chứa trong mùa khô; hoàn thiện các quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông trên cả nước;...

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành đánh giá cao các kết quả Cục Quản lý tài nguyên nước đã đạt được trong năm 2019, nhất là trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt, chỉ trong 2 năm, Cục đã hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành và theo dõi thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa cho 11 lưu vực sông liên tỉnh trên cả nước.

Đồng thời, Cục đã tập trung vào nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng đề nghị, trong năm 2020, Cục tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn để làm căn cứ triển khai xây dựng quy hoạch tài nguyên nước quốc gia.

Cục cũng đã làm tốt công tác thanh, kiểm tra về thi hành pháp luật tài nguyên nước tại địa phương và doanh nghiệp. Thứ trưởng đề nghị Cục tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2020 để các quy định pháp luật về tài nguyên nước được thực thi và đi vào cuộc sống.

Nhấn mạnh về tình trạng thiếu nước có thể xảy ra vào đầu năm 2020, Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước theo dõi chặt chẽ diễn biến tài nguyên nước; đồng thời, tăng cường giao ban lĩnh vực tài nguyên nước giữa các đơn vị thuộc Bộ để chia sẻ, trao đổi thông tin; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương để đưa ra các dự báo, cảnh báo sớm và có giải pháp ứng phó hiệu quả, kịp thời.

Về nhiệm vụ lâu dài, Thứ trưởng đề nghị Cục tiếp tục rà soát những vấn đề trong lĩnh vực tài nguyên nước để tiếp tục đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định pháp luật về tài nguyên nước; tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của Cục, các Chi cục và các tổ chức lưu vực sông; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về tài nguyên nước, học hỏi kinh nghiệm xây dựng pháp luật về tài nguyên nước; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tài nguyên nước;...

Kết thúc hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Công Thành đối với công việc trước mắt và lâu dài của Cục cũng như ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ. Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy cam kết sẽ tiếp thu, hoàn thiện Chương trình công tác của Cục; phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí và nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Cục trong năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

 

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link