Khí tượng thủy văn

Ngành Khí tượng thủy văn khẳng định vai trò trong nước và vươn ra quốc tế

Đó là định hướng của Thứ trưởng Lê Công Thành mong muốn Ngành Khí tượng thủy văn tiếp tục thực hiện trong năm 2020 và các năm tới tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức vào sáng 31/12 tại Hà Nội.

 

Thứ trưởng Lê Công Thành trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 03/10 hàng năm là “Ngày truyền thống Ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam”

Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai, các Bộ, ban, ngành Trung ương; Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Phát biểu khai mạc hội nghị, GS.TS Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết, ngay từ những ngày đầu năm 2019, lãnh đạo Tổng cục Khí tượng thủy văn đã định hướng, quyết liệt chỉ đạo, bám sát các đơn vị để tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhiệm vụ quan trọng, mang tính tổng thể nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách; đồng thời đáp ứng yêu cầu lâu dài phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2019, thực tế cho thấy, hoạt động khí tượng thủy văn còn nhiều thách thức, khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến sự phát triển của Ngành. “Ngành cần đồng lòng quan tâm hơn nữa để xem xét xử lý, giải quyết toàn diện, nhiều góc độ, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đảm bảo an toàn tính mạng - tài sản của nhân dân, đất nước; đảm bảo phát triển kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân tốt hơn nữa” - GS.TS Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn nói.

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chủ trì Hội nghị

Trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2019, Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong cho biết, trong năm qua, Tổng cục Khí tượng thủy văn đã tiếp tục tập trung trọng tâm cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hành lang pháp lý. Công tác quản lý nhà nước hoạt động khí tượng thủy văn đã được triển khai bài bản, có bước tiến quan trọng, đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia và phòng, chống thiên tai.

Trong năm 2019, Tổng cục đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền các văn bản: dự thảo Đề án trình Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, phát triển bền vững, góp phần đảm bảo an ninh của đất nước”; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; 02 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước và quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; 02 Thông tư và 07 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường.

Tổng cục đã tổ chức xây dựng Quy hoạch Ngành Quốc gia về mạng lưới trạm Khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 2050; đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng thủy văn giai đoạn 2010 - 2020 và khởi động xây dựng Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

GS.TS Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn phát biểu khai mạc Hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai, Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị và các Đài Khí tượng thủy văn khu vực luôn duy trì hoạt động ổn định mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia; đảm bảo hệ thống viễn thông hoạt động thông suốt và thu thập, xử lý, chia sẻ số liệu đầy đủ kịp thời; theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thuỷ văn trên phạm vi cả nước, ban hành các bản tin dự báo thời tiết chi tiết cho từng thành phố, huyện, thị xã trên cả nước và cảnh báo, dự báo sát, kịp thời diễn biến của các hiện tượng thời tiết bất thường, nguy hiểm. Trong năm 2019, Tổng cục đã chỉ đạo dự báo kịp thời diễn biến của 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới; 20 đợt không khí lạnh; 13 đợt nắng nóng trên diện rộng; 15 đợt mưa lớn trên diện rộng; 09 đợt lũ lớn, vừa và nhỏ trên phạm vi toàn quốc; dự báo mực nước và dòng chảy các sông đáp ứng yêu cầu phát điện, phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân năm 2018-2019.

Bám sát chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về định hướng hợp tác quốc tế, Tổng cục đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được đảm nhiệm từ các Tổ chức như Tổ chức Khí tượng thế giới, Ủy ban Bão, Hiệp hội khí tượng khu vực II châu Á,... Qua đó, Ngành Khí tượng thủy văn Việt nam nói chung, Tổng cục Khí tượng thủy văn nói riêng đã được nâng lên tầm cao mới, đạt vị thế đáng kể trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Tổng cục luôn quan tâm nâng cao năng lực đội ngũ, trình độ khoa học công nghệ và tăng cường đầu tư, nâng cấp trang thiết bị hiện đại, đào tạo nhân lực phục vụ công tác dự báo, cảnh báo thiên tai.

Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2019

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành đánh giá cao những kết quả công tác năm 2019 của Ngành Khí tượng thủy văn. “Năm 2019, Ngành Khí tượng thủy văn đã khẳng định vai trò trong nước và vươn ra quốc tế. Chúng ta có thể tự hào ngành Khí tượng thủy văn đã có cơ quan quản lý, đơn vị sự nghiệp trải dài trên toàn quốc, đã thành lập Hội Khí tượng thủy văn, được công nhận Ngày truyền thống Ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam (ngày 03/10)...” - Thứ trưởng Lê Công Thành khẳng định.

Để thực hiện mục tiêu của năm 2020 - năm “về đích” của kế hoạch 5 năm, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị, Ngành Khí tượng thủy văn cần tập hợp trí tuệ tập thể để định hướng cho ngành phát triển trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Thứ trưởng cũng khẳng định xu hướng phải tiếp tục hiện đại hóa ngành Khí tượng thủy văn. “Hiện đại hóa ngành Khí tượng thủy văn là xu hướng tất yếu. Ngành đã có những ứng dụng hiện đại ở mức độ nhất định từ cơ sở dữ liệu lớn, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo... Sắp tới, hiện đại hóa sẽ là sắp xếp lại các trạm tự động và truyền thống, giảm lao động đơn giản và tăng lao động có tri thức cao, văn phòng dự báo không giấy tờ... Đây là thời điểm hết sức quan trọng đối với ngành Khí tượng thủy văn để thực hiện mục tiêu hiện đại hóa.” – Thứ trưởng Lê Công Thành nói.

Toàn cảnh Hội nghị

Chỉ đạo những nhiệm vụ cụ thể, về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong năm 2020, Thứ trưởng đề nghị Ngành Khí tượng thủy văn tiếp tục rà soát những văn bản còn thiếu, cấp bách để tập trung xây dựng. Đặc biệt, khẩn trương hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị xin ý kiến chỉ đạo, định hướng ngành khí tượng thủy văn không chỉ về vấn đề phục vụ phòng chống thiên tai mà còn hội nhập sâu rộng với quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp để cùng đồng hành với hoạt động khí tượng thủy văn. Từ đó, thúc đẩy xã hội hóa trong lĩnh vực khí tượng thủy văn không chỉ trên đất liền mà cả trên biển.

Về các công tác chuyên môn, Thứ trưởng một lần nữa nhấn mạnh phải tiếp tục hiện đại hóa, tiến tới tự động hóa 100% công tác quan trắc và truyền tin vào cơ sở dữ liệu; quản lý, chia quyền quản lý và sử dụng dữ liệu; tiếp tục định hướng “văn phòng dự báo không giấy”; ứng dụng các phần mềm hiện đại, tăng cường cải cách hành chính...

“Tôi đề nghị ngành Khí tượng thủy văn tiếp tục hiện đại hóa; đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa và chuyên nghiệp hóa các dịch vụ. Tiếp tục học hỏi kinh nghiệm từ các cơ quan khí tượng thủy văn trên thế giới để thay đổi và phát triển vững mạnh.” - Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái xin hứa Tổng cục Khí tượng thủy văn sẽ nghiên cứu, đưa ra kế hoạch cụ thể để phục vụ được nhiều đối tượng hơn, phục vụ đời sống người dân tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn; Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn; Huân chương Lao động hạng Ba đối với Vụ Kế hoạch – Tài chính thuộc Tổng cục. Thứ trưởng cũng trao Biểu trưng của Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận công lao đóng góp với ngành cho 02 đồng chí nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn là đồng chí Lê Thanh Hải và đồng chí Nguyễn Văn Tuệ.

Thứ trưởng Lê Công Thành trao Biểu trưng của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho đồng chí Lê Thanh Hải và đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, 02 đồng chí nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn

Thứ trưởng Lê Công Thành trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn

Thứ trưởng Lê Công Thành trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn

Thứ trưởng Lê Công Thành trao Huân chương Lao động hạng Ba đối với Vụ Kế hoạch – Tài chính thuộc Tổng cục

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link