Viễn thám

Cục Viễn thám quốc gia tổng kết công tác năm 2019

Phát biểu chỉ đạo về các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Cục Viễn thám quốc gia trong năm 2020, tại Hội nghị tổng kết của Cục ngày 09/01/2020, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh tới yêu cầu cần tiếp tục nâng cao năng lực, trong đó có vai trò của thông tin, dữ liệu, phần mềm và nhân lực; đồng thời với đầu tư cơ sở vật chất và tìm hiểu thị trường… Mục tiêu là đẩy mạnh các hoạt động phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, tiến tới là các đơn vị quản lý, nghiên cứu, doanh nghiệp sẽ áp dụng sâu rộng hơn lĩnh vực viễn thám trong các hoạt động của mình.

Thứ trưởng  Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2019, Cục Viễn thám quốc gia đã tập trung xây dựng, từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; các quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thám. Tiêu biểu như Nghị định về hoạt động viễn thám, Chiến lược phát triển viễn thám đã được ban hành; đang khẩn trương xây dựng Đề án “Giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám” theo Quyết định số 1170/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn năm 2040; tăng cường hướng dẫn, giám sát việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám tại các Bộ, ngành, địa phương.

Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Công Thành

Các nhiệm vụ chuyên môn tập trung vào công tác điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ này đã góp phần tích cực cho công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ và của Chính phủ.

Dữ liệu viễn thám và các sản phẩm viễn thám thu thập và lưu trữ trong năm 2019 được cấp cho các đơn vị trong Cục phục vụ thực hiện các dự án thử nghiệm và các đơn vị ngoài Cục thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn. Cục Viễn thám quốc gia đã xây dựng cổng thông tin điện tử CSDL viễn thám quốc gia tại địa chỉ http://csdlvtqg.gov.vn và tiến hành công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Cục tại địa chỉ http://rsc.gov.vn.

Lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia chủ trì hội nghị

Bên cạnh đó, Cục cũng đẩy mạnh thực hiện các nghiên cứu, ứng dụng công nghệ viễn thám; trong đó đã chủ trì thực hiện 02 đề tài cấp Nhà nước (thuộc chương trình Công nghệ vũ trụ); 10 đề tài cấp Bộ; 03 đề tài cấp cơ sở được triển khai bảo đảm tiến độ, đáp ứng mục tiêu đề ra. Các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ được ứng dụng có hiệu quả trong thực tế, từng bước hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về viễn thám và cải tiến công nghệ, hỗ trợ tích cực cho các các hoạt động giám sát, điều tra tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ, đại diện lãnh đạo các đơn vị của Cục đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất và giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thám, đồng thời đề ra những biện pháp để vượt qua những thách thức, hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 cũng như những năm tiếp theo của Cục.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành đánh giá Cục Viễn thám quốc gia đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019, Thứ trưởng nhấn mạnh: “Lĩnh vực viễn thám ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc giám sát, đo đạc, đánh giá biến động, các yếu tố về tài nguyên môi trường; không chỉ tập trung cho lĩnh vực đo đạc bản đồ trước đây, mà trong những năm gần đây, viễn thám đã phát triển theo xu thế thời đại, phục vụ sâu rộng hơn các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực tài nguyên và môi trường”.

Định hướng năm 2020, Thứ trưởng đề nghị: Cục phải kết hợp cả khoa học và thực tiễn để tìm ra hướng đi phù hợp; tiếp tục giảm đầu mối, giảm biên chế; cần phát triển tăng thu ngoài ngân sách. Để làm được điều này thì Cục phải có năng lực, có thông tin, dữ liệu, phần mềm, nhân lực; đầu tư nâng cao cơ sở vật chất và tìm hiểu thị trường. Từ đó, đẩy mạnh các hoạt động phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, tiến tới là các đơn vị quản lý, nghiên cứu, doanh nghiệp sẽ áp dụng sâu rộng hơn lĩnh vực viễn thám trong các hoạt động của mình”.

Ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và đại diện các đơn vị, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh cam kết sẽ cùng tập thể cán bộ công nhân viên chức của Cục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân của Cục Viễn thám quốc gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được tặng các phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TÁC TĐKT TẠI HỘI NGHỊ

(Báo TNMT)

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link