1. Nỗ lực thực hiện cam kết giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa

Hàng loạt hoạt động trong nước và quốc tế được thực hiện như ký kết Ý định thư giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Diễn đàn Kinh tế thế giới về hợp tác xử lý rác thải nhựa; thành lập Liên minh chống rác thải nhựa… Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ tham dự, chỉ đạo Lễ ra quân chống rác thải nhựa tại Thủ đô Hà Nội tháng 6 năm 2019 và tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường; môi trường là 3 trụ cột phát triển bền vững; kêu gọi toàn thể cộng đồng nâng cao trách nhiệm xã hội, chung tay chống rác thải nhựa, tích cực tham gia phân loại, thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần; quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch WEF Klaus Schwab chứng kiến Lễ ký kết Ý định thư giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và WEF về hợp tác trong vấn đề rác thải nhựa (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham gia diễu hành chống rác thải nhựa

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 gồm 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thống nhất thực hiện các biện pháp giảm rác thải nhựa đại dương từ đất liền ra biển. Hiện các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đang tích cực xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động phòng chống rác thải nhựa; từng bước thay đổi nhận thức, hành vi ứng xử với các sản phẩm nhựa tại Việt Nam trong xu thế phát triển chung toàn cầu.

Nguồn:CTTĐT Copy link