5. Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế

Cùng các quốc gia thành viên Ủy hội đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các cam kết trong Tuyên bố Siêm Riệp 2018; thực hiện Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội giai đoạn 2016 – 2020; cập nhật Chiến lược phát triển lưu vực cho giai đoạn 10 năm tới và các Chiến lược về phát triển thủy điện bền vững, quản lý hạn; thực hiện bộ Quy chế sử dụng nước, trong đó chú trọng Thủ tục Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận đối với các dự án thủy điện dòng chính sông Mê Công.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam chủ trì Hội nghị

Thông qua Tuyên bố chung về tham vấn Dự án thuỷ điện Pắc Beng, Pắc Lay và dự án thuỷ điện Luông Phra-bang theo lộ trình. Tổ chức thành công hai Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; hiện đang tích cực triển khai thực hiện thông báo sau Hội nghị về tăng cường chia sẻ thông tin phát triển trên lưu vực về tình hình khai thác sử dụng tài nguyên nước, diễn biến dòng chảy sông Mê Công; nhận định, dự báo về tình hình hạn hán và thiếu nước mùa khô 2019 – 2020; hỗ trợ các cơ quan, địa phương trong vấn đề sạt lở, sụt lún, xâm nhập mặn thông qua các báo cáo, nghiên cứu, xây dựng giải pháp ứng phó.

Nguồn:CTTĐT Copy link