6. Khánh thành hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia (VNGEONET); hoàn thành công tác đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia phục vụ ký các văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2019

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đầu tư, vận hành mạng lưới các trạm định vị vệ tinh thu liên tục tín hiệu từ hệ thống định vị toàn cầu bằng vệ tinh (GNSS) gồm 65 trạm phủ trùm cả nước; làm khung tham chiếu quốc gia xác định dịch chuyển mảng; cung cấp dịch vụ định vị qua hệ thống sóng 3G, 4G theo thời gian thực độ đảm bảo chính xác cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các Bộ ban ngành ấn nút ra mắt mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia

Đặc biệt, ưu điểm độ chính xác cao, thời gian định vị nhanh, công nghệ trạm định vị vệ tinh quốc gia sẽ dần thay thế công nghệ đo đạc truyền thống trong tương lai gần, thúc đẩy nghiên cứu khoa học về Trái đất; cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng. Đây là một trong những công trình khoa học công nghệ tiêu biểu Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam (14/12/1959 - 14/12/2019).

Trong năm 2019 đã hoàn thành công tác kỹ thuật đo đạc, bản đồ về phân giới, cắm mốc tuyến biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia phục vụ ký văn kiện “Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005” và “Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia” tháng 10 năm 2019. Đến nay, hai bên đã hoàn thành phân giới, cắm mốc đối với 1.045km đường biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, xây dựng được 315 cột mốc chính, 1.511 cột mốc phụ và 221 cọc dấu để tiến tới mục tiêu hoàn thành 100% khối lượng trên toàn tuyến; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh của đất nước.

Nguồn:CTTĐT Copy link