8. Năm có nhiều nhất Vườn di sản ASEAN được Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) công nhận

Đó là Vườn quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh; Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng; Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, tỉnh Tây Ninh và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum.

Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh)

Qua đó, đưa nước ta trở thành quốc gia có nhiều nhất vườn Di sản của khu vực ASEAN với tổng số 10 Vườn đến thời điểm hiện nay. Việc công nhận danh hiệu Vườn di sản góp phần quan trọng đối với công tác bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, giá trị đa dạng sinh học, du lịch, văn hóa, lịch sử của Việt Nam cũng như cộng đồng ASEAN.

Nguồn:CTTĐT Copy link