Chủ nhật, 27/11/2022 - 01:12
Tin mới

Bộ TN&MT trình ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Thực hiên chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Chỉ thị về một số giải 3 pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn và kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/12/2019. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt ...

“Giải thưởng Môi trường Việt Nam” sẽ lan tỏa các sáng kiến, hành động bảo vệ môi trường bền vững

Tại cuộc họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2019 vào chiều 4/12 tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh rằng, những tổ chức, đơn vị, cá nhân giành “Giải thưởng Môi trường Việt Nam” sẽ tạo ra sự lan tỏa ...