Thứ 4, 20/10/2021 - 16:58
Tin mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về nội dung Đề án tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn

Ngày 25 tháng 09 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về nội dung Đề án tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công an, Nội vụ; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

Thứ nhất, công tác quản lý, xử lý chất thải rắn hiện nay là nhiệm vụ quan trọng, có tính thời sự, tiềm ẩn nhiều vấn đề về môi trường, đảm bảo đời sống dân sinh và an ninh trật tự trên nhiều địa bàn trong cả nước. Thực trạng hệ thống xử lý chất thải rắn còn một số tồn tại, bất cập, chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; công tác tuyền truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp trong quản lý và xử lý chất thải rắn còn hạn chế.

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn là cần thiết và phải sớm tổ chức triển khai. Đánh giá cao Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động đề xuất và chuẩn bị khá đầy đủ các công tác tổ chức Hội nghị.

Thứ hai, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường: (i) Hoàn thiện Chương trình, kịch bản chi tiết của Hội nghị theo hướng dự kiến tổ chức các Hội nghị chuyên đề vào buổi chiều ngày 16 tháng 10 năm 2019 và Hội nghị toàn thể vào buổi sáng ngày 17 tháng 10 năm 2019, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 10 năm 2019. (ii) Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan để chuẩn bị kỹ về nội dung và sản phẩm của Hội nghị. Trong đó lưu ý các nội dung quan trọng như trách nhiệm tổ chức triển khai cụ thể của các Bộ, ngành và địa phương; đề xuất được giải pháp, mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp với điều kiện của Việt Nam, có chi phí hợp lý. (iii) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam triển khai ngay công tác truyền thông trước Hội nghị; xây dựng nội dung và tổ chức truyền thông trong và sau Hội nghị.

Chi tiết nội dung Thông báo số 357/TB-VPCP ngày 03/10/2019 của Văn phòng Chính phủ tải tại đây.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan
Đang chờ cập nhật